1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. Hướng dẫn mua phần mềm hóa đơn điện tử
 4. Xác nhận thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử

Xác nhận thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Giúp khách hàng xác nhận với MISA về nội dung của chứng từ thanh toán đơn hàng trong trường hợp MISA không nhận được thông tin chuyển tiền của khách hàng và gửi yêu cầu đề nghị khách hàng xác nhận thanh toán.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Cách 1: Xác nhận trên website https:/meinvoice.vn
1. Truy cập và đăng nhập vào website https://meinvoice.vn.

2. Tại mục Hệ thống\Thông tin tài nguyên hoặc mục Bàn làm việc, chương trình hiển thị thông tin các đơn hàng mà MISA chưa nhận được thanh toán của khách hàng.

3. Thực hiện xác nhận thanh toán theo 1 trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chỉ có 1 đơn hàng chưa thanh toán
1. Nhấn vào Chi tiết đơn hàng để kiểm tra lại thông tin đơn hàng.

Lưu ý: Chỉ thực hiện được chức năng Xác nhận thanh toán với những đơn hàng MISA không nhận được thông tin chuyển tiền của khách hàng và gửi yêu cầu đề nghị khách hàng xác nhận thanh toán.

2. Trường hợp khách hàng đã chuyển khoản thanh toán:

 • Nhấn Xác nhận thanh toán.
 • Nhập chính xác nội dung chuyển tiền đã ghi trong Ủy nhiệm chi khi thanh toán đơn hàng.
 • Nhấn Chọn để đính kèm hình ảnh của Ủy nhiệm chi.

 • Nhấn Xác nhận. Thông tin chuyển khoản của khách hàng sẽ được chuyển cho MISA để kiểm tra đối chiếu.

3. Trường hợp khách hàng chưa chuyển khoản thanh toán: Có thể nhấn vào Hướng dẫn thanh toán để sao chép thông tin phục vụ cho việc chuyển khoản thanh toán.

Trường hợp 2: Có nhiều đơn hàng chưa thanh toán
1. Nhấn vào tại đây. Chương trình hiển thị danh sách tất cả các đơn hàng đã đặt mua phần mềm Meinvoice.

Lưu ý: Chỉ thực hiện được chức năng Xác nhận thanh toán với những đơn hàng MISA không nhận được thông tin chuyển tiền của khách hàng và gửi yêu cầu đề nghị khách hàng xác nhận thanh toán.

2. Có thể nhấn vào biểu tượng  để kiểm tra lại thông tin chi tiết của đơn hàng.

3. Trường hợp khách hàng đã chuyển khoản thanh toán:

 • Nhấn Xác nhận thanh toán.
 • Nhập chính xác nội dung chuyển tiền đã ghi trong Ủy nhiệm chi khi thanh toán đơn hàng.
 • Nhấn Chọn để đính kèm hình ảnh của Ủy nhiệm chi.

 • Nhấn Xác nhận. Thông tin chuyển khoản của khách hàng sẽ được chuyển cho MISA để kiểm tra đối chiếu.

4. Trường hợp khách hàng chưa chuyển khoản thanh toán: Có thể nhấn vào Hướng dẫn thanh toán để sao chép thông tin phục vụ cho việc chuyển khoản thanh toán.

Lưu ý: Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi đặt hàng, nếu đã chuyển khoản thanh toán mà MISA chưa xác định được giao dịch chuyển tiền của khách hàng thì: khách hàng vẫn có thể dùng đầy đủ các chức năng của phần mềm meinvoice đã được MISA cấp tạm, sau 2 ngày làm việc khách hàng có thể thực hiện xác nhận thanh toán như các trường hợp trên.

Cách 2: Xác nhận trên phần mềm

Xác nhận trên phần mềm MISA SME.NET
 • Xác nhận trên MISA SME.NET 2017. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Xác nhận trên MISA SME.NET 2019. Xem hướng dẫn tại đây.

Xác nhận trên phần mềm AMIS.VN-Kế toán
Xem hướng dẫn tại đây.

Xác nhận trên phần mềm MeInvoice.vn Desktop
(Đang trong giai đoạn phát triển)

 

 

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay