1. Trang chủ
 2. Xử lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế bị sai sót

Xử lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế bị sai sót

Đối với những doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, khi phát hiện nội dung hóa đơn bị sai sót thì xử lý như sau:

Trường hợp 1: Bên bán phát hiện hóa đơn được lập sai sót nhưng chưa gửi cho người mua, xử lý như sau:

   • Bên bán gửi thông báo cho cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn sai.
   • Bên bán Lập hóa đơn điện tử mới gửi cơ quan thuế cấp mã để thay thế hóa đơn sai.
  • Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử đã được gửi cho bên mua, bên bán hoặc bên mua phát hiện nội dung có sai sót thì không phân biệt đã kê khai thuế hay chưa, đều xử lý theo nguyên tắc sau:
   • Nếu sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng không sai mã số thuế và các nội dung khác thì:
    • Không cần lập lại hóa đơn.
    • Bên bán thông báo cho người mua(hoặc ngược lại) về hóa đơn có sai sót.
    • Bên bán gửi thông báo cho cơ quan thuế về hóa đơn sai sót.
   • Nếu sai về Mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách thì:
    • Bên bán và bên mua lập biên bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
    • Bên bán gửi thông báo cho cơ quan thuế  về việc hủy hóa đơn.
    • Bên bán lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn sai sót.

Trường hợp 3: Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót.

   • Cơ quan thuế thông báo cho bên bán để bên bán kiểm tra sai sót.
   • Sau 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ cơ quan thuế, bên bán thực hiện:
    • Kiểm tra và gửi thông báo về việc hủy hóa đơn đã lập có sai sót cho cơ quan thuế.
    • Lập hóa đơn điện tử mới gửi cho cơ quan thuế  cấp mã xác thực để gửi cho người mua

 

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay