1. Trang chủ
  2. Xuất vé vận tải

Xuất vé vận tải

1. Nội dung

Hướng dẫn xuất vé vận tải.

2. Xem phim hướng dẫn

1. Xuất vé vận tải sử dụng cho 1 tuyến đường in sẵn mệnh giá

Tải phim hướng dẫn tại đây.

2. Xuất vé vận tải sử dụng cho nhiều tuyến đường in sẵn mệnh giá

Tải phim hướng dẫn tại đây.

3. Lưu ý

  • Có thể xuất cùng lúc nhiều mẫu vé.

  • Trường hợp lưu vé nháp, trên mục Xuất vé sẽ hiển thị danh sách vé đã được lưu nháp.

  • Có thể xuất vé nháp khi cần (thực hiện tương tự xuất vé thông thường)

  • Sau khi xuất vé điện tử, có thể Tra cứu, tìm kiếm vé trên danh sách Vé đã xuất.

  • Nếu chưa in vé ngay sau khi xuất, có thể vào mục Vé đã xuất để in khi cần (có thể in từng vé hoặc in hàng loạt vé)

 

Cập nhật 30/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay