MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung
Hướng dẫn cách đăng nhập vào phần mềm để sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.
  2. Các bước thực hiện
  1. Sau khi cài đặt xong, trên màn hình Desktop sẽ hiển thị biểu tượng của phần mềm MeInvoice.vn Desktop.
  2. Nhấn đúp chuột vào biểu tượng MeInvoice.vn để mở phần mềm.

  3. Khai báo các thông tin đăng nhập vào phần mềm: Sử dụng tài khoản do MISA cung cấp (gửi qua email đăng ký) sau khi đặt mua thành công phần mềm MeInvoice.vn. 
  4. Nhấn Đăng nhập.
  Lưu ý: Trường hợp quên mật khẩu có thể lấy lại mật khẩu bằng cách nhấn Quên mật khẩu, xem hướng dẫn tại đây.


  Xem thêm