MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 2. meInvoice.vn Desktop

2. meInvoice.vn Desktop


1. Phim trải nghiệm phần mềm

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

2. Mô hình đáp ứng

Phần mềm MeInvoice.vn phiên bản Desktop phù hợp triển khai cho doanh nghiệp có nhu cầu:
  • Sử dụng riêng phần mềm để phát hành hóa đơn (Doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập...)
  • Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử với các phần mềm quản trị của doanh nghiệp như: Kế toán, Bán hàng, phần mềm khác để phát hành hóa đơn.
Trong đó: "Hóa đơn được lập và phát hành trên phần mềm MeInvoice.vn Desktop, còn việc lưu trữ, tra cứu hóa đơn được thực hiện trên Cloud"
Lưu ý: Cần phải có đường truyền internet ổn định để thực hiện được các chức năng trên phần mềm MeInvoice.vn Desktop.
3. Quy trình lập và phát hành HĐĐT

1.1. Người bán sử dụng phần mềm MeInvoice.vn Desktop để lập hóa đơn và phát hành HĐĐT.
1.2. HĐĐT được lưu trữ trên hệ thống MeInvoice Cloud.
1.3. Hệ thống MeInvoice Cloud gửi hóa đơn đến cơ quan thuế để xác thực hóa đơn.
1.4. Người bán sử dụng phần mềm MeInvoice.vn Desktop để gửi hóa đơn cho người mua.
1.5. Người mua tra cứu hóa đơn trên trang https://meinvoice.vn
Xem thêm