1. Trang chủ
 2. 2. MISA meInvoice Desktop
 3. (Desktop) Áp dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15

(Desktop) Áp dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15

1. Nội dung

Hướng dẫn lập hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT trong năm 2022 theo nghị quyết 43/2022/QH15.

Nội dung chính sách giảm thuế: Theo Khoản 1.1, Điều 3, Nghị quyết 43/2022/QH15:

 • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

 • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ.

Thời gian áp dụng: Theo Điều 3, nghị định 15/2022/NĐ-CP: Chính sách giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15 được áp dụng từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Hóa đơn giá trị gia tăng

Bước 1: Đối với đơn vị áp dụng hóa đơn nhiều thuế suất: Thực hiện khởi tạo mẫu hóa đơn mới (Đơn vị áp dụng mẫu hóa đơn 1 thuế suất không cần thực hiện bước này)

Các bước khởi tạo mẫu hóa đơn thực hiện như bình thường, tại bước Tùy chỉnh nội dung chi tiết, tích chọn hiển thị Tổng tiền chịu thuế suất 8%.

Bước 2: Thông báo phát hành mẫu hóa đơn nhiều thuế suất vừa khởi tạo.

Bước 3: Lập và phát hành hóa đơn có mức thuế suất 8%.

Các bước lập và phát hành hóa đơn thực hiện như bình thường.

 • Tại giao diện lập hóa đơn chọn mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, chương trình tự động tính Tiền thuế GTGT theo mức thuế suất 8%.

Lưu ý:

   • Với mẫu hóa đơn nhiều thuế suất khởi tạo từ ngày 09/02/2022 trở đi: Phần mềm tự động bổ sung mức thuế suất 8%.
   • Trường hợp nhập khẩu hóa đơn thuế suất 8% vào phần mềm: Trên file nhập khẩu, với hàng hóa áp dụng giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15 thì khai báo mức thuế suất là 8% và thực hiện các bước nhập khẩu như bình thường.

2. Hóa đơn bán hàng

Các bước lập hóa đơn bán hàng thực hiện như bình thường.

 • Tại giao diện lập hóa đơn tích chọn Áp dụng giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15. Khi đó chương trình sẽ sẽ bổ sung cột  Tiền thuế được giảm.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn hiển thị tiền ngoại tệ thì chương trình bổ sung thêm cột Tiền thuế GTGT được giảm quy đổi.

 • Khai báo thông tin hàng hóa, Số lượngĐơn giá, chương trình tự động tính Tiền thuế GTGT được giảm của từng mặt hàng (Tiền thuế GTGT được giảm = Tiền hàng x %Thuế suất x 20%) và Tổng tiền thanh toán sau khi đã áp dụng giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

Lưu ý:

  • Trường hợp nhập khẩu hóa đơn vào phần mềm:
   • Kế toán tự khai báo thêm các cột sau vào tệp nhập khẩu:
    • Cột Áp dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15: Nhập giá trị 1 với hàng hóa áp dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15, Nhập giá trị 0 với hàng hóa áp không dụng giảm tiền thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15.
    • Cột Tiền thuế GTGT được giảm.

   • Các bước nhập khẩu tiếp theo thực hiện như bình thường.
Cập nhật 25/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay