4. Tính năng mới

R22(Phát hành ngày 28/02/2021)

Cải tiến nội dung căn cứ theo nghị định, thông tư… trên biên bản hủy, biên bản điều chỉnh

Kết nối chữ ký số HSM của nhà cung cấp CyberLotus

Trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng và bảng kê chi tiết hóa đơn hiển thị trạng thái cụ thể của hóa đơn điều chỉnh và tổng tiền thanh toán sau khi đã điều chỉnh tăng/giảm

NSD mong muốn số tiền bằng chữ trên hóa đơn điện tử có thể thể hiện bằng tiếng Anh để đáp ứng đơn vị xuất hóa đơn cho đối tượng nước ngoài

Kế toán muốn khi tích chọn Tự động tính số lượng theo Đơn giá sau thuế và Thành tiền sau thuế thì thành tiền sau thuế trên chứng từ bán hàng phải khớp với tổng tiền thanh toán để chuẩn hóa dữ liệu

Cho phép kế toán phân quyền các chức năng thuộc Hệ thống, Bàn làm việc để tăng tính bảo mật dữ liệu

Cho phép lấy mẫu hóa đơn Bất động sản được khởi tạo trên web xuống desktop để phát hành

Cho phép NSD gửi mẫu hóa đơn, hóa đơn đã phát hành qua Zalo

Tư vấn muốn chương trình kết nối với thuế để tự kiểm tra tính hợp lệ của thông báo phát hành hóa đơn, nếu chưa hợp lệ khi phát hành sẽ cảnh báo và hướng dẫn KH cần làm gì và tra cứu tại đâu để tránh sai sót và bị phạt

Cập nhật danh mục ngành nghề kinh doanh chính

Tư vấn mong muốn bỏ dịch vụ CKS MISA ra khỏi phần mềm để KH đỡ nhầm lẫn tích vào rồi khi ký báo lỗi gây mất thời gian xử lý cho KH 

R21(Phát hành ngày 19/01/2021)

Bổ sung cảnh báo trên phần mềm để giảm thiểu sai sót của NSD, tuân thủ quy định tại NĐ 125/2020/NĐ-CP

Bổ sung thông báo khi chứng thư số sắp hết hiệu lực để NSD biết và gia hạn chứng thư số

Cho phép in thông báo tiền điện, thông báo tiền nước để gửi cho khách hàng trước khi thu tiền, xuất hóa đơn

Cho phép kế toán nhập khẩu hóa đơn có mẫu đặc thù Kinh doanh xe, Công nghiệp chế biến, chế tạo khởi tạo từ Web

Cho phép ký HĐ điện tử bằng chữ ký HSM của SoftDreams

Kế toán muốn phát hành hóa đơn cho người mua là tổ chức không có MST

Ký điện tử cùng lúc trong trường hợp đơn vị chỉ có 1 chúng thư số

R20.1(Phát hành ngày 09/12/2020)

Cập nhật luồng xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ

R20 (Phát hành ngày 28/11/2020)

Bảng kê hóa đơn đã sử dụng cho phép ẩn hiện cột và lấy lên được trưởng mở rộng

Cập nhật tên cơ quan thuế theo thay đổi trên thuế điện tử

Cho phép kế toán lọc nhanh hóa đơn theo mã khách hàng trên danh sách hóa đơn điện tử

Cho phép lấy mẫu hóa đơn điện khởi tạo từ meInvoice Web xuống meInvocie Desktop để phát hành

Cho phép lấy mẫu hóa đơn nước khởi tạo từ meInvoice Web xuống meInvoice Desktop để phát hành

Cho phép tự thiết lập có hoặc không đánh số thứ tự tại các dòng trên hóa đơn 

Kế toán muốn tìm 1 dòng hàng hóa trên form lập hóa đơn một cách nhanh chóng

R19

Kế toán muốn có thể thông báo phát hành cùng 1 lúc cho 1 mẫu số và nhiều ký hiệu hóa đơn

Cải tiến Quyết định áp dụng HDDT cho phép người sử dụng sửa lại một số thông tin theo yêu cầu của chi cục thuế

Cảnh báo khi khởi tạo, phát hành hóa đơn có thiết lập tên, mã số thuế, địa chỉ người bán khác với thông tin trên hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Cho phép hiển thị được chữ ký người lập hóa đơn trên hóa đơn

Cho phép lấy mẫu hóa đơn khách sạn khởi tạo trên web xuống desktop để phát hành

Cho phép lấy mẫu hóa đơn vận tải khởi tạo trên web xuống desktop để phát hành

Danh mục hàng hóa hiển thị cột “Mô tả hàng hóa”

Cập nhật tên cơ quan thuế theo thay đổi tại HTKK 4.4.5

R18

Cải tiến luồng đăng nhập, nâng cấp bảo mật tài khoản do ảnh hưởng bởi việc cải tiến luồng MISAID

Cho phép xuất khẩu Thỏa thuận sử dụng phần mềm ra PDF

Thay đổi luồng xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm

Bổ sung thông tin bước Cập nhật thông tin đơn vị

Cho phép lập được hóa đơn cho tổ chức nước ngoài tiêu dùng tại Việt Nam

Cho phép kết nối với nhà cung cấp Viettel telecom để gửi tin nhắn SMS cho khách hàng

Kế toán mong muốn người mua hàng trên hóa đơn không tự động lấy theo thông tin Người nhận hóa đơn hoặc Người đại diện theo pháp luật

Cập nhật tên chi cục thuế Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

R17

Bổ sung cột người mua hàng trên bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng

Khi nhập khẩu hóa đơn, cho phép nhập khẩu thông tin chỉ là dòng diễn giải, mô tả trên hóa đơn vào phần mềm

R16

Cho phép NSD sửa mẫu hóa đơn khởi tạo từ MISA MEINVOICE WEB một cách nhanh chóng

Cải tiến chức năng phân quyền cho phép NSD không có quyền phát hành hóa đơn có thể Xem hóa đơn, Gửi hóa đơn cho khách hàng.

Cho phép lấy mẫu hóa đơn Đại lý vé máy bay được khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành.

Cho phép lấy mẫu hóa đơn Đăng kiểm xe cơ giới được khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành.

Cho phép lấy mẫu hóa đơn lĩnh vực xăng dầu được khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành.

Cho phép lập hóa đơn có hiển thị dòng chiết khấu.

Bổ sung cảnh báo yêu cầu khách hàng xác nhận chính xác các thông tin mẫu số, ký hiệu hóa đơn khi lập thông báo phát hành và phát hành hóa đơn lần đầu tiên để giảm thiểu sai sót.

Cho phép lấy mẫu hóa đơn Đại lý hàng hải được khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành.

R15.6

Cải tiến kết nối chữ ký số eSign đáp ứng cơ chế xác thực 2 lớp và định danh thiết bị

R15.5

Kết nối với phần mềm kế toán LinkQ Accounting

R15.4

Biên bản điều chỉnh/biên bản hủy hóa đơn: Cải tiến cho phép in luôn sau khi đã ký điện tử

Cho phép phục hồi được dữ liệu trên bộ cài 1 người dùng mà không cần đăng nhập vào dữ liệu

Cho phép đăng ký lại dữ liệu trong trường hợp không có file sao lưu trên bộ cài nhiều người dùng

 Cho phép NSD xuất khẩu danh sách yêu cầu xuất hóa đơn bao gồm các thông tin chi tiết

Cho phép NSD xóa yêu cầu xuất HĐ và xóa dòng chi tiết trên yêu cầu xuất HĐ

R15.3

R15.2

R15.1

R15

R14

R13

R12

R11.1

Bổ sung thêm các trường mở rộng chung và trường mở rộng chi tiết trên danh sách yêu cầu xuất hóa đơn

Cho phép lập Hóa đơn bán hàng từ yêu cầu xuất hóa đơn

R11

Cho phép kết nối với nhà cung cấp South Telecom để gửi tin nhắn SMS cho khách hàng

Cho phép người sử dụng lập nhiều Phiếu xuất kho bằng cách nhập khẩu dữ liệu từ file excel vào phần mềm

Cho phép sử dụng tài khoản MISA để đăng nhập vào MeInvoice Desktop

Cho phép hiển thị cảnh báo khi thiếu một số thông tin bắt buộc trên hóa đơn

Cho phép người sử dụng in Phiếu in thông tin tra cứu

R10

Đổi tên Chi cục thuế TX Long khánh thành Chi cục thuế TP Long khánh theo thay đổi tại HTKK 4.2.1

Cho phép người dùng tra cứu và tìm kiếm hóa đơn theo người lập và ngày lập hóa đơn

Cho phép người dùng gửi mail có thể Cc/Bcc cho các mail khác nữa

Cho phép người mua ký được hóa đơn với các hóa đơn phát hành từ Meinvoice Desktop trên trang tra cứu

Cho phép người dùng xem ở meInvoice Desktop sẽ phải hiển thị đúng mẫu mà NSD đã khởi tạo ở SME

Bổ sung loại tiền trên tổng tiền thanh toán với các hóa đơn hạch toán ngoại tệ

Kết nối phần mềm thu học phí E-SCHOOLFEES2.0 của Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông 1

Bổ sung báo cáo Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành

Giám đốc muốn theo dõi được số lượng HĐ còn được sử dụng và hạn sử dụng phần mềm trên meInvoice desktop để kịp thời mhttp://Bổ sung báo cáo Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hànhua bổ sung khi cần

R9

Trên hóa đơn điều chỉnh cho phép NSD chọn được biên bản điều chỉnh dạng điện tử đính kèm với hóa đơn đó

Cho phép người dùng lập biên bản thỏa thuận về việc điều chỉnh hóa đơn điện tử

Bổ sung tab danh sách hóa đơn điều chỉnh để quản lý các hóa đơn điều chỉnh, biên bản điều chỉnh đã được lập

Xây dựng chức năng sao lưu, phục hồi dữ liệu cho bộ cài máy chủ của mô hình nhiều người dùng

Cho phép người dùng gửi biên bản điều chỉnh hóa đơn cho khách hàng

Bổ sung QR code trên hóa đơn để người dùng có thể quét và xem nhanh được đường dẫn tra cứu của hóa đơn

Đối với hóa đơn bị hiển thị nhiều trang, không hiển thị khoảng trắng quá rộng ở phần chi tiết hàng hóa ở trang cuối cùng của hóa đơn

Thay đổi cảnh báo đối với trường hợp NSD phát hành hóa đơn không được do chưa có Thông báo phát hành hóa đơn nào có trạng thái Đã có hiệu lực

Bổ sung Báo cáo bảng kê hóa đơn đã sử dụng

Bổ sung thêm màn hình bắt đầu sử dụng trên bộ cài máy chủ để NSD dễ dàng cài đặt

R8

Xuất khẩu file Thông báo kết quả hủy hóa đơn dưới dạng xml để nộp cho cơ quan thuế

Xuất khẩu file Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn tại thông báo phát hành hóa đơn dưới dạng xml để nộp cho cơ quan thuế

Bổ sung tính năng hiển thị mật khẩu trên giao diện đăng nhập để người dùng có thể tự kiểm tra ngay khi sai mật khẩu

Bổ sung cột tên người mua trên danh sách hóa đơn để lọc tìm, thống kê và theo dõi các hóa đơn phát hành cho cùng 1 khách hàng

Cho phép người dùng lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc hủy hóa đơn điện tử có xảy ra sai sót khi đã giao hóa đơn cho khách hàng

Cho phép người dùng gửi tin nhắn SMS thông tin tra cứu hóa đơn cho khách hàng để KH thuận tiện trong việc tra cứu hóa đơn

Cho phép Giám đốc sử dụng chữ ký số HSM để ký điện tử cho nhiều hóa đơn phát hành tại nhiều địa điểm cách xa nhau nhằm tiết kiệm chi phí

Cho phép NSD đồng bộ danh mục khách hàng từ meInvoice Web về meInvoice Desktop và ngược lại để không mất thời gian khai báo danh mục trên cả 2 phần mềm

Cho phép NSD đồng bộ danh mục hàng hóa dịch vụ từ meInvoice Web về meInvoice Desktop và ngược lại để không mất thời gian khai báo danh mục trên cả 2 phần mềm

Cho phép NSD tự thiết kế mẫu email gửi hóa đơn, email thông báo xóa hóa đơn, Email gửi biên bản hủy HĐ theo nhu cầu riêng của đơn vị

Cho phép NSD gửi được các biên bản hủy hóa đơn cho người mua và người mua có thể ký điện tử trên các biên bản này

Bổ sung thêm dòng “tiep theo trang truoc – trang X/Y” đối với hóa đơn điện tử nhiều trang để phát hành hóa đơn điện tử đúng theo quy định

R7.1

Xây dựng tính năng tích hợp phần mềm Effect effe với phần mềm Meinvoice desktop

R7

Cập nhật tên cơ quan thuế của các Chi cục Thuế hợp nhất theo Công văn 2335/TCT-CNTT

Bổ sung giao diện lập phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý

Bổ sung tự động tính thành tiền sau thuế khi nhập đơn giá sau thuế để không mất thời gian tính toán số liệu (đáp ứng cho khách hàng lĩnh vực nhà sách)

Bổ sung giao diện lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ

Đối với hóa đơn có kết nối với phần mềm khác để lấy dữ liệu thì có thể cập nhật được dữ liệu đã được sửa ở phần mềm khác sang meInvoice

Bổ sung cột Mã tra cứu trên danh sách hóa đơn điện tử để in lên phiếu thu gửi cho khách hàng

Cho phép NSD sao lưu dữ liệu khi nâng cấp lên phiên bản mới

Bổ sung mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý để có thể lập và phát hành PXK điện tử

Kế toán mong muốn khi hóa đơn giấy đã xuất cho người mua có xảy ra sai sót thì có thể lập được hóa đơn điện tử thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn sai sót đó

R6.1

Kế toán muốn hiển thị được trường mở rộng chung lên Bảng kê chi tiết hóa đơn sử dụng để lập nhanh báo cáo nội bộ và báo cáo thuế hàng tháng

Xây dựng tính năng tích hợp phần mềm 3A Soft với phần mềm Meinvoice desktop

R6

Kế toán mong muốn theo dõi được đơn giá sau thuế, thành tiền sau thuế khi lập hóa đơn để tiết kiệm thời gian thao tác và không bị chênh lệch số liệu khi tính toán

Cải tiến chức năng nhập khẩu để kế toán có thể nhập khẩu dữ liệu một cách nhanh chóng và thuận tiện

R5.3

Xây dựng tính năng tích hợp phần mềm Smart Pro với phần mềm Meinvoice desktop

R5.2

Cung cấp các kênh hỗ trợ để Khách hàng có thể nhanh chóng liên hệ được với MISA

R5.1

Cung cấp các kênh hỗ trợ để Khách hàng có thể nhanh chóng liên hệ được với MISA

R5

Kế toán muốn đổi tên Chi cục thuế Thị xã Cao Bằng thành Chi cục thuế Thành phố Cao Bằng để thực hiện lập các báo cáo và tờ khai thuế 1 cách chính xác nhất

NSD mong muốn có thể nhập được Mã khách hàng, Mã hàng không có trong danh mục để có thể thao tác nhanh khi lập hóa đơn, không mất thời gian khai báo thêm trong danh mục

R4

Kế toán muốn in Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý

Kế toán trưởng muốn phân quyền cho từng kế toán viên chỉ được phép phát hành, xem hóa đơn, không được phép xóa, điều chỉnh, thay thế hóa đơn

NSD mong muốn khi nhập khẩu hóa đơn vào phần mềm có thể nhập khẩu được các thông tin trường mở rộng bổ sung để không mất thời gian cập nhật lại các trường mở rộng

Kế toán muốn trên hóa đơn điện tử phát hành từ MeInvoice bản độc lập thể hiện được 1 dòng hàng chỉ có tên hàng, không có STT, số lượng, đơn giá, thành tiền để phát hành được các hóa đơn theo nhu cầu của đơn vị

R3.3

Xây dựng tính năng tích hợp phần mềm 3TSoft với phần mềm Meinvoice desktop

Cải tiến form tùy chọn thiết lập kết nối với phần mềm khác

R3.1

Xây dựng tính năng tích hợp phần mềm 3TSoft với phần mềm Meinvoice desktop

Cải tiến form tùy chọn thiết lập kết nối với phần mềm khác

R3.2

Xây dựng tính năng tích hợp phần mềm Fast với phần mềm Meinvoice desktop

R3

Người sử dụng mong muốn nhiều kế toán có thể cùng ký điện tử cùng 1 lúc trong trường hợp công ty có nhiều kế toán nhưng chỉ có 1 chứng thư số

Cho phép quản lý người dùng và phân quyền theo từng hóa đơn

Bộ phận xuất hóa đơn muốn tổng hợp được số liệu xuất hóa đơn theo từng mặt hàng, hình thức thanh toán để cung cấp thông tin cho kế toán hạch toán và đối chiếu số liệu với bộ phận xuất hàng

Kế toán mong muốn có thể chủ động thiết lập danh mục hình thức thanh toán theo đúng thực tế tại đơn vị để tránh xuất hóa đơn sai quy định của công ty

Khi nhập khẩu hóa đơn, KD/TV mong muốn nhập khẩu được thông tin email gửi hóa đơn và hình thức thanh toán 1 cách nhanh chóng, dễ hiểu nhất

Khi lập hóa đơn, NSD muốn khai báo được các thông tin bổ sung theo đặc thù của đơn vị (Số conterner, mã vận đơn, Tên tàu, quốc tịch, ngày đến, ngày đi,…) để có thể xuất được hóa đơn có các thông tin đó để theo dõi và gửi cho người mua

Khi lập hóa đơn, NSD muốn khai báo được các thông tin bổ sung theo đặc thù của đơn vị (Số conterner, mã vận đơn, Tên tàu, quốc tịch, ngày đến, ngày đi,…) để có thể xuất được hóa đơn có các thông tin đó để theo dõi và gửi cho người mua

R2

Cho phép lập và in thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

Cho phép lập và in thông báo Hủy hóa đơn cho các hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng không tiếp tục sử dụng

Cho phép sao lưu và phục hồi dữ liệu nhằm đảm bảo tính an toàn, đề phòng trường hợp dữ liệu hỏng

Cập nhật 28/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay