1. Trang chủ
  2. Cho phép NSD xóa yêu cầu xuất HĐ và xóa dòng chi tiết trên yêu cầu xuất HĐ

Cho phép NSD xóa yêu cầu xuất HĐ và xóa dòng chi tiết trên yêu cầu xuất HĐ

(Tính năng đáp ứng cho mô hình nhiều người sử dụng phần mềm)

1. Nội dung

Cho phép NSD Xóa yêu cầu xuất hóa đơn và xóa dòng chi tiết trên yêu cầu xuất HĐ.

Lưu ý: Chỉ có thể xóa các Yêu cầu xuất hóa đơn có trạng thái Chưa lập hóa đơn.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

  • Xóa yêu cầu xuất hóa đơn.

1. Vào mục Hóa đơn\ chọn tab Yêu cầu xuất hóa đơn.

2. Khai báo khoảng thời gian tìm kiếm yêu cầu xuất hóa đơn\ nhấn Lấy dữ liệu.

3. Tích chọn tình trạng Chưa lập hóa đơn.

4. Tích chọn yêu cầu xuất hóa đơn cần xóa.

5. Nhấn chuột phải\chọn Xóa.

  • Xóa dòng chi tiết trên yêu cầu xuất hóa đơn.

1. Vào mục Hóa đơn\ chọn tab Yêu cầu xuất hóa đơn.

2. Khai báo khoảng thời gian tìm kiếm yêu cầu xuất hóa đơn\ nhấn Lấy dữ liệu.

3. Tích chọn tình trạng Chưa lập hóa đơn.

4. Tích chọn yêu cầu xuất hóa đơn cần xóa.

5. Tại dòng Chi tiết, nhhấn chuột phải\chọn Xóa dòng.

Xem hướng dẫn các bước để Kế toán đang dùng các phần mềm khác như: phần mềm Kế toán, Bán hàng, Bệnh viện, ERP… có thể lấy được dữ liệu bán hàng từ các phần mềm này sang phần mềm meInvoice.vn để xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Thưa Anh/Chị!
Nếu cần tư vấn sử dụng phần mềm, xin vui lòng chat với em ạ!
Trò chuyện ngay