Kết nối với các phần mềm khác

(Đáp ứng với mô hình nhiều người sử dụng phần mềm)

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước để Kế toán đang dùng các phần mềm khác như: phần mềm Kế toán, Bán hàng, Bệnh viện, ERP… có thể lấy được dữ liệu bán hàng từ các phần mềm này sang phần mềm meInvoice.vn để xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Liên hệ với MISA để tích hợp meInvoice.vn với phần mềm quản trị của đơn vị

Thông tin liên hệ:

Bước 2: Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng trên phần mềm quản trị của đơn vị

Sau khi thực hiện xong bước 1, các chứng từ bán hàng được lập trên phần mềm quản trị của đơn vị (ví dụ: lập biên lai thu tiền viện phí trên phần mềm bệnh viện…) sẽ tự động được đẩy sang thành các yêu cầu xuất hóa đơn trên phần mềm meInvocie.vn. Cách thức ghép dữ liệu từ chứng từ bán hàng trên phần mềm quản trị của đơn vị thành yêu cầu xuất hóa đơn trên phần mềm meInvoice.vn, sẽ thực hiện theo yêu cầu của đơn vị để đảm bảo đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của đơn vị.

Bước 3: Xuất hóa đơn trên phần mềm meInvoice.vn

Bước 1: Thiết lập hiển thị tab Yêu cầu xuất hóa đơn
1. Đăng nhập vào phần mềm meInvocie.vn phiên bản Desktop. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Vào mục Hệ thống\Tùy chọn.
3. Tích chọn Có sử dụng yêu cầu xuất hóa đơn.
4. Nhấn Đồng ý.Khi đó, trên mục Hóa đơn sẽ hiển thị thêm tab Yêu cầu xuất hóa đơn.5. Có thể thiết lập ẩn/hiện thêm các cột thông tin trên danh sách Yêu cầu xuất hóa đơn như sau:

  • Nhấn chuột phải trên danh sách Yêu cầu xuất hóa đơn, chọn Thiết lập cột.
  • Thiết lập các thông tin theo nhu cầu:
   • Tại cột Hiển thị: Tích chọn hoặc bỏ tích chọn để hiện thị hoặc ẩn cột thông tin tương ứng.
   • Nhấn các biểu tượng  để sắp xếp lại vị trí của các cột thông tin.
   • Sửa thay đổi tên cột thông tin tại cột Tên cột hiển thị.
   • Hoặc chỉnh sửa độ rộng của cột thông tin tại cột Độ rộng.
   • Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

 • Nhấn Lấy lại thiết lập mặc định để danh sách Yêu cầu xuất hóa đơn hiển thị lại theo mặc định ban đầu của phần mềm.
 • Có thể xuất khẩu danh sách yêu cầu xuất hóa đơn bao gồm các thông tin chi tiết phục vụ cho việc kiểm tra đối chiếu.

 • Có thể xóa yêu cầu xuất HĐ (có trạng thái Chưa lập HĐ)

 • Hoặc xóa dòng chi tiết trên yêu cầu xuất HĐ(có trạng thái Chưa lập hóa đơn)

Bước 2: Lập hóa đơn từ Yêu cầu xuất hóa đơn
1. Vào mục Hóa đơn\tab Yêu cầu xuất hóa đơn: Chương trình hiển thị danh sách các yêu cầu xuất hóa đơn được lấy từ phần mềm quản trị của đơn vị sang.
Lưu ý: Yêu cầu xuất hóa đơn trên meInvoice.vn nếu chưa được lập hóa đơn thì sẽ cập nhật được các thông tin thay đổi trên phần mềm quản trị của đơn vị.2. Tích chọn Yêu cầu xuất hóa đơn muốn lập hóa đơn.Lưu ý:

 • Có thể tích chọn cùng lúc nhiều Yêu cầu xuất hóa đơn để lập nhanh hóa đơn theo nhu cầu.
 • Có thể tìm nhanh các Yêu cầu xuất hóa đơn bằng cách thiết lập các điều kiện lọc tìm Yêu cầu xuất hóa đơn, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

3. Lập hóa đơn cho Yêu cầu xuất hóa đơn đã chọn theo 1 trong 3 hình thức:

 • Lập mỗi khách hàng một hóa đơn: Khi đó các Yêu cầu xuất hóa đơn có cùng Mã khách hàng và cùng ngày yêu cầu sẽ được gộp chung vào một hóa đơn.
 • Lập gộp thành một hóa đơn: Khi đó các Yêu cầu xuất hóa đơn có cùng ngày yêu cầu sẽ được gộp chung vào một hóa đơn.
 • Lập mỗi yêu cầu thành một hóa đơn: Khi đó mỗi Yêu cầu xuất hóa đơn sẽ sinh ra một hóa đơn.

4. Nếu chỉ chọn một Yêu cầu xuất hóa đơn để lập hóa đơn:

 • Chương trình sẽ tự động sinh ra một hóa đơn tương ứng với Yêu cầu xuất hóa đơn đã chọn.
 • Kiểm tra lại các thông tin trên hóa đơn và chỉnh sửa lại (nếu cần).
 • Nhấn Cất.

 • Thực hiện phát hành hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.

5. Nếu chọn nhiều Yêu cầu xuất hóa đơn để lập hóa đơn, có thể lựa chọn thực hiện theo một trong 2 cách:

 • Lập đồng thời phát hành hóa đơn:
  • Tích chọn Lập và phát hành hóa đơn.

  • Thực hiện các bước phát hành hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Chỉ lập hóa đơn:
  • Tích chọn Lập hóa đơn.
  • Kiểm tra lại các thông tin và chỉnh sửa lại (nếu cần).
  • Nhấn Lập hóa đơn. Chương trình sẽ sinh ra hóa đơn tương ứng với Yêu cầu xuất hóa đơn đã chọn.

 • Thực hiện phát hành hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 10/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay