Kết nối với phần mềm kế toán G9 Accountting

1. Nội dung

Hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn với phần mềm kế toán G9 Accounting, để chương trình tự động lấy được các hóa đơn lập trên phần mềm kế toán G9 Accounting sang phần mềm meInvoice.vn.

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Hệ thống\Thiết lập kết nối với phần mềm khác.

2. Tại mục Phần mềm kết nối: Nhấn biểu tượng

, chọn G9.

3. Tại mục Máy chủ, Tên cơ sở dữ liệu: Chọn thông tin Máy chủ, Tên cơ sở dữ liệu của phần mềm G9 muốn kết nối với phần mềm meInvoice.vn.

Cách kiểm tra thông tin Máy chủ và Tên cơ sở dữ liệu trên phần mềm kế toán G9 Accounting
1. Mở phần mềm kế toán Fast lên, xem thông tin tại mục Máy chủ, Dữ liệu.

4. Nhấn Kết nối.

5. Chương trình hiển thị thông báo Khởi động service thành công.

6. Nhấn OK. Chương trình sẽ tự động lấy các hóa đơn điện tử có trạng thái là Đã ghi sổ và có ngày hóa đơn từ ngày 01/03/2019 sang meInvoice.vn với tần suất 10 phút một lần.

3. Lưu ý

  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để tích hợp phần mềm kế toán G9 Accounting với phần mềm meInvoice.vn tại đây
  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để cập nhật dữ liệu hóa đơn đã được sửa ở phần mềm G9 Accounting sang meInvoice tại đây.Trường hợp kết nối không thành công. Xem hướng dẫn khắc phục tại tây.
  • Trường hợp kết nối không thành công. Xem hướng dẫn khắc phục tại tây.
Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay