Kết nối với phần mềm kế toán Fast Accounting 11

1. Nội dung

Hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn với phần mềm kế toán Fast Accounting 11, để chương trình tự động lấy được các hóa đơn lập trên phần mềm kế toán Fast sang phần mềm meInvoice.vn.

Lưu ý: Đáp ứng trên phiên bản Fast V2 11.07 và Fast Accounting 11.8. 

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Hệ thống\Thiết lập kết nối với phần mềm khác.

2. Tại mục Phần mềm kết nối: Nhấn biểu tượng , chọn Fast Accounting 11.
3. Tại mục Máy chủ, Bộ số liệu Mã ĐVCS: Chọn thông tin Máy chủ, Bộ số liệu Mã ĐVCS của phần mềm Fast Accounting 11 muốn kết nối với phần mềm meInvoice.vn.

Cách kiểm tra thông tin Máy chủ, Bộ số liệu và Mã ĐVCS trên phần mềm kế toán Fast Accounting 11
1. Mở phần mềm kế toán Fast lên, xem thông tin tại mục Mã ĐVCS.

2. nhấn Chọn dữ liệu.
3. Xem thông tin tại cột Máy chủ Bộ số liệu.

4. Nhấn Kết nối.

5. Chương trình hiển thị thông báo Khởi động service thành công.

6. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động lấy các hóa đơn có trạng thái là Đã ghi sổ cái và có ngày hóa đơn từ ngày 01/03/2019 sang meInvoice.vn với tần suất 10 phút một lần.

3. Lưu ý

  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để tích hợp phần mềm kế toán Fast với phần mềm meInvoice.vn tại đây.
  • meInvoice.vn chỉ mới kết nối được với phiên bản Fast Accounting 11 trở lên.
  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để cập nhật dữ liệu hóa đơn đã được sửa từ phần mềm Fast Accounting 11 sang meinvoice tại đây.
  • Trường hợp kết nối không thành công. Xem hướng dẫn khắc phục tại tây.
Cập nhật 04/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay