Kết nối với phần mềm Adsoft

1. Nội dung

Hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn Desktop với phần mềm kế toán Adsoft để lấy được các hóa đơn lập trên phần mềm kế toán adsoft sang phần mềm meInvoice.vn

 2. Các bước thực hiện

  1. Vào menu Hệ thống\ Thiết lập kết nối với phần mềm khác.

2. Tại mục Phần mềm kết nối: Nhấn biểu tượng

, chọn Adsoft.
3. Tại mục Tên dữ liệu:

  • Nhấn biểu tượng:
  • Chọn thông tin Tên dữ liệu của phần mềm Adsoft muốn kết nối với phần mềm meInvoice.vn.

4. Nhấn Kết nối.

5. Chương trình hiển thị thông báo Khởi động service thành công.

6. Cập nhật dữ liệu từ phần mềm Adsoft sang meInvoice. Xem hướng dẫn tại đây.

3. Lưu ý

  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để tích hợp phần mềm kế toán Adsoft với phần mềm meInvoice.vn tại đây.
  • Trường hợp kết nối không thành công. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.

 

Cập nhật 24/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay