Kết nối với phần mềm kế toán 3TSoft

1. Nội dung

Hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn với phần mềm kế toán 3TSoft, để chương trình tự động lấy được các hóa đơn lập trên phần mềm kế toán 3TSoft sang phần mềm meInvoice.vn.

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Hệ thống\Thiết lập kết nối với phần mềm khác.

2. Tại mục Phần mềm kết nối: nhấn biểu tượng , chọn 3TSoft.
3. Tại mục Máy chủTên cơ sở dữ liệu: Điền thông tin Máy chủTên cơ sở dữ liệu của phần mềm 3TSoft muốn kết nối với phần mềm meInvoice.vn.

Cách kiểm tra thông tin Máy chủ và Tên cơ sở dữ liệu trên phần mềm kế toán 3TSoft
1. Mở phần mềm kế toán 3TSoft lên, nhấn Hiển thị.

2. Xem thông tin tại cột Máy chủ Tên cơ sở dữ liệu.

4. Nhấn Kết nối.

5. Chương trình hiển thị thông báo Khởi động service thành công.

6. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động lấy các hóa đơn Đã cập nhật sổ cái và có ngày hóa đơn từ ngày 01/03/2019 sang meInvoice.vn với tần suất 10 phút một lần.

3. Lưu ý

  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để tích hợp phần mềm kế toán 3TSoft với phần mềm meInvoice.vn tại đây.
  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để cập nhật dữ liệu hóa đơn đã được sửa từ phần mềm 3TSoft sang meInvoice tại đây.
  • Trường hợp kết nối không thành công. Xem hướng dẫn khắc phục tại tây.
Cập nhật 24/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay