1. Trang chủ
 2. Cho phép lấy mẫu hóa đơn vận tải từ Web xuống Desktop để phát hành

Cho phép lấy mẫu hóa đơn vận tải từ Web xuống Desktop để phát hành

1. Nội dung

Cho phép lấy mẫu hóa đơn Vận tải khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R19 Desktop: meInvoice Desktop chưa đáp ứng mẫu hóa đơn Vận tải.

Từ phiên bản R19 Desktop trở đi: Chương trình cải tiến, cho phép lấy mẫu hóa đơn Vận tải khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành.

1. Vào mục Đăng ký phát hành\ chọn Mẫu hóa đơn, nhấn Thêm.

2. Chọn Thêm mẫu HĐĐT từ bộ mẫu có sẵn.

3. Chương trình hiển thị giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn trên meInvoice Web. Thiết lập điều kiện tìm kiếm mẫu hóa đơn Vận tải.

 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm mẫu hóa đơn Vận tải.
  • Tại mục Loại mẫu: Chọn Vận tải.
  • Nhấn Chọn.

 • Thực hiện các bước tiếp theo tương tự như việc khởi tạo mẫu hóa đơn thông thường. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Thông báo phát hành mẫu hóa đơn Vận tải. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Lấy mẫu hóa đơn Vận tải được khởi tạo từ meInvoice Web xuống meInvoice Desktop để phát hành.
 • Vào mục Đăng ký phát hành\Mẫu hóa đơn, nhấn Nạp.

3. Lập và phát hành mẫu hóa đơn Vận tải.
 • Vào mục Hóa đơn, nhấn Thêm mới, chọn Hóa đơn Vận tải.
 • Khai báo chi tiết thông tin trên hóa đơn, nhấn Cất.

 • Nhấn Phát hành HĐ nếu muốn phát hành ngay. Xem hướng dẫn phát hành hóa đơn tại đây.

Cập nhật 26/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay