1. Trang chủ
  2. Cho phép NSD chọn mẫu hóa đơn đặc thù trên meInvoice web để phát hành hóa đơn.

Cho phép NSD chọn mẫu hóa đơn đặc thù trên meInvoice web để phát hành hóa đơn.

1. Mục đích.

Cho phép NSD chọn được mẫu hóa đơn đặc thù trên meInvoice Web để phát hành hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi.

Từ phiên bản R15: Cho phép NSD chọn được mẫu hóa đơn đặc thù trên meInvoice Web để phát hành hóa đơn, bao gồm các mẫu hóa đơn: Kinh doanh xe; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Xuất bản sách. Chi tiết thay đổi như sau:

    • Vào phân hệ Đăng ký phát hành\Chọn Mẫu hóa đơn nhấn Thêm, chương trình hiển thị ra 2 lựa chọn thêm mẫu mới, như hình:

 

 

 

 

 

 

      • Thực hiện nhấn Thêm mẫu HĐĐT từ bộ mẫu có sẵn thì chương trình tự động đăng nhập trên meInvoice web và vào phân hệ khởi tạo mẫu. Sau khi khởi tạo mẫu thành công trên meInvocie web thì NSD xuống meInvoice desktop nhấn vào chức năng Nạp thì mẫu hóa đơn khởi tạo trên web sẽ hiển thị trên danh sách mẫu hóa đơn.
      • Thực hiên nhấn Thêm mẫu hóa đơn thì hiển thị ra giao diện khởi tạo mẫu của meInvoice desktop.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay