1. Trang chủ
  2. Lấy mẫu hóa đơn lĩnh vực Xăng dầu được khởi tạo trên web xuống desktop để phát hành

Lấy mẫu hóa đơn lĩnh vực Xăng dầu được khởi tạo trên web xuống desktop để phát hành

1. Nội dung

Hướng dẫn lấy mẫu hóa đơn lĩnh vực Xăng dầu được khởi tạo từ bản Web xuống Desktop để phát hành.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn lĩnh vực Xăng dầu

1. Vào mục Đăng ký phát hành\ chọn Mẫu hóa đơn.

2. Chọn Thêm mẫu HĐĐT từ bộ mẫu có sẵn.

3. Chương trình hiển thị giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn trên meInvoice Web. Thiết lập điều kiện tìm kiếm mẫu hóa đơn lĩnh vực Xăng dầu.

4. Các bước tiếp theo thực hiện tương tự như khởi tạo mẫu hóa đơn thông thường. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

5. Nhấn Nạp, mẫu hóa đơn vừa khởi tạo sẽ được lấy lên danh sách mẫu hóa đơn trên meInvoice Desktop.

6. Lập thông báo phát hành mẫu hóa đơn vừa khởi tạo. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Kiểm tra danh mục hàng hóa, dịch vụ

Sau khi khởi tạo mẫu hóa đơn lĩnh vực Xăng dầu lần đầu tiên, chương trình tự động sinh trên danh mục Hàng hóa, dịch vụ mặt hàng sau:

  • XANGDAU_TIENPHIKHAC: Tiền phí khác.

Vào Danh mục\Hàng hóa, dịch vụ để kiểm tra.

Lưu ý:

    • Không thể xóa hàng hóa, dịch vụ này.
    • Khi thực hiện chức năng đồng bộ danh mục HHDV thì không đẩy hàng hóa, dịch vụ này lên meInvoice Web.

Bước 3: Lập và phát hành hóa đơn

1. Vào mục Hóa đơn\ chọn tab Hóa đơn điện tử, nhấn Thêm.

2. Khai báo thông tin chi tiết trên hóa đơn nhấn Cất.

4. Nhấn Phát hành hóa đơn, chọn mẫu hóa đơn lĩnh vực Xăng dầu, nhấn Phát hành HĐ.

Lưu ý: Việc lập và phát hành mẫu hóa đơn lĩnh vực Xăng dầu thực hiện tương tự như các mẫu hóa đơn bình thường. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay