1. Trang chủ
 2. (Desktop)Bổ sung cảnh báo trên phần mềm để giảm thiểu sai sót của người dùng, tuân thủ quy định tại nghị định 125/2020/NĐ-CP

(Desktop)Bổ sung cảnh báo trên phần mềm để giảm thiểu sai sót của người dùng, tuân thủ quy định tại nghị định 125/2020/NĐ-CP

1. Nội dung

Bổ sung cảnh báo trên phần mềm để giảm thiểu sai sót của NSD, tuân thủ quy định tại nghị định 125/2020/NĐ-CP.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R21 Desktop (phát hành ngày 19/01/2021) trở đi: để giảm thiểu sai sót của NSD, tuân thủ quy định tại nghị định 125/2020/NĐ-CP, chương trình bổ sung thêm cảnh báo trong cách trường hợp sau đây:

1. Khi thông báo phát hành hóa đơn

Căn cứ theo quy định tại:

 • Mục a, khoản 2, điều 23, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Khoản 2, điều 31, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Khoản 5, điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Nếu trên thông báo phát hành để trống thông tin số điện thoại, chương trình bổ sung cảnh báo như sau:

2. Khi lập hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn.

Căn cứ theo quy định tại:

 • Mục a, khoản 2, điều 4, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Khoản 2, điều 31, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Khoản 1, điều 28, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Mục c, khoản 1, điều 6, Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Nếu trên hóa đơn chưa khai báo thông tin Tên đơn vịNgười mua hàng, chương trình bổ sung cảnh báo như sau:

Nếu trên hóa đơn chưa khai báo Địa chỉ người mua hàng chương trình sẽ không cho lưu/phát hành hóa đơn và hiển thị cảnh báo như sau:

Lưu ý: Trường hợp khách hàng là cá nhân, không có mã số thuế, khi bỏ trống thông tin địa chỉ, chương trình không hiển thị cảnh báo này.

Với hóa đơn điện, nước.

Căn cứ theo quy định tại:

 • Mục a, khoản 2, điều 4, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Khoản 2, điều 31, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Khoản 1, điều 28, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Mục c, khoản 2, điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Nếu chưa khai báo kỳ thanh toán, chương hiển thị thông báo như sau:

Nếu trên hóa đơn chưa khai báo 1 trong các thông tin Đơn vị tính, Số lượng (số lượng =0), Đơn giá (đơn giá =0), Thành tiền(thành tiền =0)

Căn cứ theo quy định tại:

 • Khoản 2, điều 31, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Khoản 1, điều 28, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Mục d, khoản 1, điều 6, Thông tư 32/2011/TT-BTC.
 • Mục a và c, khoản 2, điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Chương trình bổ sung cảnh báo như sau: Ví dụ trường hợp trên hóa đơn chưa nhập đơn vị tính.

Trường hợp phát hành hàng loạt hóa đơn nếu trên hóa đơn chưa khai báo 1 trong các thông tin Đơn vị tính, Số lượng , Đơn giá, Thành tiền (thành tiền =0). Chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

Lưu ý:

 • Nếu nhấn trên cảnh báo: chương trình vẫn thực hiện lưu/phát hành hóa đơn, tuy nhiên để tránh sai sót, NSD nên nhấn Không , sau đó kiểm tra và bổ sung các thông tin còn thiếu (nếu cần) rồi mới phát hành hóa đơn.
 • Chương trình không hiển thị cảnh báo này với trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh thông tin và hóa đơn có dòng đánh dấu là Dòng diễn giải, mô tả.
 • Chương trình cũng đáp ứng cảnh báo tương tự khi lập và phát hành phiếu xuất kho.

3. Khi thay đổi thông tin đơn vị

Căn cứ theo quy định tại:

 • Điều 23, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 • Khoản 5, điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Khi thay đổi một trong các thông tin Tên đơn vị, Địa chỉ, Điện thoại, Cơ quan thuế quản lý, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

=> Xử lý: Xem hướng dẫn tại đây.

4. Khi xóa hóa đơn

Căn cứ theo quy định tại: Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Cảnh báo không được xóa bỏ hóa đơn sau thời hạn nộp tờ khai thuế để khách hàng lập hóa đơn điều chỉnh đúng quy định.

Nếu ngày cuối cùng của kỳ hạn nộp tờ khai < ngày xóa hóa đơn <= ngày cuối cùng của kỳ hạn nộp tờ khai +5 ngày, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

 • Nhấn Tiếp tục xóa bỏ HĐ nếu muốn thực hiện tiếp.
 • Để kiểm tra lại kỳ báo cáo đã thiết lập nhấn Thiết lập kỳ tính thuế.

Nếu ngày xóa hóa đơn > ngày cuối cùng của kỳ hạn nộp tờ khai + 5 ngày, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

 • Không được xóa hóa đơn trong trường hợp này.
 • Để kiểm tra lại kỳ báo cáo đã thiết lập nhấn Thiết lập kỳ tính thuế.

Khi lập biên bản hủy hóa đơn, nếu ngày lập biên bản > ngày cuối cùng của kỳ hạn nộp tờ khai, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

 • Nhấn Tiếp tục lập biên bản nếu muốn thực hiện tiếp.
 • Để kiểm tra lại kỳ báo cáo đã thiết lập nhấn Thiết lập kỳ tính thuế.

5. Việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Căn cứ theo quy định tại: Điều 29, Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Căn cứ vào kỳ báo cáo kế toán đã thiết lập tại mục Hệ thống.

Lưu ý:

   • Nếu đơn vị nộp báo cáo theo quý: Kỳ hạn nộp báo cáo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng tiếp theo của mỗi quý.(Cụ thể: Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/04; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/07; quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10; quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau)
   • Nếu đơn vị nộp báo cáo theo tháng: Kỳ hạn nộp báo cáo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Nếu sắp đến hạn nộp báo cáo, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

Nếu đã quá hạn nộp báo cáo, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

Cập nhật 19/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay