MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > 5. Khác > meInvoice Web > Các bước bắt đầu sử dụng > Tôi muốn có bản Hóa đơn thể hiện Hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy thì làm như thế nào?

Tôi muốn có bản Hóa đơn thể hiện Hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy thì làm như thế nào?


1. Nội dung.
Khi nộp hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử, có một số Chi cục Thuế có yêu cầu cung cấp thêm bản hóa đơn thể hiện Hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy. Kế toán thực hiện chuyển đổi như sau.
2. Các bước thực hiện.
1. Sau khi khởi tạo mẫu hóa đơn, nhấn Xem mẫu.
2. Nhấn Xem hóa đơn chuyển đổi.
3. Nhấn Ký điện tử.

Lưu ý: Để ký điện tử thì phải cài đặt công cụ MISAKYSO, theo hướng dẫn tại đây. Đồng thời, cắm USB Token của đơn vị vào máy tính.


4. Chọn chứng thư số của đơn vị, nhấn OK.

5. Hóa đơn sau khi chuyển đổi có dạng

Lưu ý: Trường hợp sau khi chuẩn bị hoàn tất bộ hồ sơ đơn vị mới nhận được thông báo nộp kèm bản Hóa đơn chuyển đổi sang chứng từ giấy từ cơ quan thuế , kế toán thực hiện như sau:
  • Vào mục Đăng ký phát hành\ Mẫu hóa đơn.
  • Nhấn đúp chuột vào mẫu hóa đơn cần chuyển đổi, Nhấn Xem mẫu.

  • Các bước tiếp theo thực hiện tương tự như Các bước thực hiện phía trên.


Xem thêm