1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Web
  4. Các bước bắt đầu sử dụng
  5. Làm thế nào để ký điện tử lên mẫu hóa đơn?

Làm thế nào để ký điện tử lên mẫu hóa đơn?

1. Nội dung.

Hướng dẫn ký điện tử lên Mẫu hóa đơn trước khi tải bộ hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế.

2. Các bước thực hiện.

Sau khi hoàn tất bước Khởi tạo mẫu hóa đơn, Kế toán cần ký điện tử lên mẫu hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế. Các bước thực hiện như sau:

Nhấn Ký điện tử.

Trường hợp đơn vị sử dụng hình thức ký trực tiếp qua USB
Lưu ý: Để ký điện tử theo hình thức này thì phải cài đặt công cụ MISAKYSO, theo hướng dẫn tại đây. Đồng thời, cắm USB Token của đơn vị vào máy tính.
Chọn chứng thư số của đơn vị\ nhấn OK.

Trường hợp đơn vị sử dụng dịch vụ chữ ký số điện tử MISA eSign
Nhập mã xác thực ký số\ nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

  • Chương trình chỉ yêu cầu nhập mã xác thực ở mỗi lần ký điện tử trong trường hợp: khi thiết lập ký số bằng Dịch vụ chữ ký điện tử MISA khách hàng có tích chọn “Luôn hỏi mã xác thực khi ký điện tử

  • Trường hợp khi thiết lập ký số bằng Dịch vụ chữ ký điện tử MISA khách hàng không tích chọn “Luôn hỏi mã xác thực khi ký điện tửthì sau khi nhấn Ký điện tử, chương trình hiển thị thông báo ký thành công.
Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay