1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Web
  4. Các bước bắt đầu sử dụng
  5. Làm thế nào để ký điện tử lên mẫu hóa đơn?

Làm thế nào để ký điện tử lên mẫu hóa đơn?

1. Nội dung.

Hướng dẫn ký điện tử lên Mẫu hóa đơn trước khi tải bộ hồ sơ để nộp cho cơ quan thuế.

2. Các bước thực hiện.

Sau khi hoàn tất bước Khởi tạo mẫu hóa đơn, Kế toán cần ký điện tử lên mẫu hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế. Các bước thực hiện như sau:

Nhấn Ký điện tử.

Trường hợp đơn vị sử dụng hình thức ký trực tiếp qua USB
Lưu ý: Để ký điện tử theo hình thức này thì phải cài đặt công cụ MISAKYSO, theo hướng dẫn tại đây. Đồng thời, cắm USB Token của đơn vị vào máy tính.
Chọn chứng thư số của đơn vị\ nhấn OK.

Trường hợp đơn vị sử dụng dịch vụ chữ ký số điện tử MISA eSign
Nhập mã xác thực ký số\ nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

  • Chương trình chỉ yêu cầu nhập mã xác thực ở mỗi lần ký điện tử trong trường hợp: khi thiết lập ký số bằng Dịch vụ chữ ký điện tử MISA khách hàng có tích chọn “Luôn hỏi mã xác thực khi ký điện tử

  • Trường hợp khi thiết lập ký số bằng Dịch vụ chữ ký điện tử MISA khách hàng không tích chọn “Luôn hỏi mã xác thực khi ký điện tửthì sau khi nhấn Ký điện tử, chương trình hiển thị thông báo ký thành công.
Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay