1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Web
  4. Các bước bắt đầu sử dụng
  5. Bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử gồm những gì?

Bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử gồm những gì?

1. Nội dung.

Hướng dẫn chuẩn bị bồ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

2. Bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm:

  • Mẫu hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn khởi tạo mẫu hóa đơn tại đây.
  • Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn lập quyết định sử dụng hóa đơn điện tử tại đây.
  • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử. xem hướng dẫn lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

Lưu ý: Có thể sử dụng bộ hồ sơ nộp online hoặc bộ hồ sơ nộp trực tiếp theo nhu cầu của đơn vị. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 11/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay