MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung.
Trường hợp Khách hàng đã đặt hàng nhưng thông tin trên đơn hàng chưa chính xác hoặc quên chưa nhập mã giảm giá... thì chương trình cho phép Khách hàng hủy đơn hàng cũ đi để tạo lại đơn hàng mới.
2. Các bước thực hiện.
Bước 1: Hủy đơn hàng đã tạo

Bước 2: Tạo đơn hàng mớiXem thêm