MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán

1. Nội dung

Cho phép khách hàng xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm MeInvoice.vn.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Lưu ý:
  • Việc xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ, khách hàng chỉ phải thực hiện một lần duy nhất khi mua mới phần mềm.
  • Chỉ những tài khoản có quyền Quản trị thì mới được phép xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ.
Khách hàng thực hiện theo 1 trong cách 2 sau:

Cách 1: Xác nhận trên website https://meinvoice.vn

Cách 2: Xác nhận trên phần mềm


Xem thêm