MeInvocie.vn

Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra Hướng dẫn trên MISA SME.NET 2017 Hướng dẫn trên AMIS.VN - Kế toán
Home > Xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ


1. Nội dung

Cho phép khách hàng xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm MeInvoice.vn.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Lưu ý:
  • Việc xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ, khách hàng chỉ phải thực hiện một lần duy nhất khi mua mới phần mềm.
  • Chỉ những tài khoản có quyền Quản trị thì mới được phép xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ.
Khách hàng thực hiện theo 1 trong cách 2 sau:

Cách 1: Xác nhận trên website https://meinvoice.vn

Cách 2: Xác nhận trên phần mềm


Xem thêm