Xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ

1. Nội dung

Cho phép Khách hàng xác nhận và xem lại lịch sử xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm MISA meInvoice làm căn cứ xác định trách nhiệm, quyền hạn giữa MISA và Khách hàng.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Lưu ý:

  • Cần xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ ngay sau khi mua mới phần mềm hoặc mỗi khi MISA có thay đổi điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ.
  • Chỉ những tài khoản có quyền Quản trị thì mới được phép xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ.

Khách hàng thực hiện theo 1 trong các cách sau:

Cách 1: Xác nhận trên phần mềm MISA meInvoice Web

Trường hợp 1: Xác nhận sau khi đặt mua phần mềm

Nếu đã thanh toán

Chỉ cần xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm 1 lần. Lần này được coi như đơn vị đã ký kết hợp đồng online với MISA.

Thỏa thuận có thông tin Số HĐ/thuê bao

1. Đăng nhập vào phần mềm MISA meInvoice Web. Xem hướng dẫn đăng nhập tại đây.

2. Đọc kỹ thỏa thuận sử dụng phần mềm, sau đó tích chọn Tôi đồng ý với Thỏa thuận sử dụng phần mềm.

3. Nhấn Đồng ý.

Nếu chưa thanh toán

Cần xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm 2 lần:

Lần 1: Sau khi đặt hàng thành công và chưa thanh toán, meInvoice sẽ cấp tài nguyên tạm cho khách hàng sử dụng phần mềm, tại thời điểm này Thỏa thuận chưa có thông tin Số HĐ/thuê bao.

1. Đăng nhập vào phần mềm MISA meInvoice Web. Xem hướng dẫn đăng nhập tại đây.

2. Đọc kỹ thỏa thuận sử dụng phần mềm, sau đó tích chọn Tôi đồng ý với Thỏa thuận sử dụng phần mềm.

3. Nhấn Đồng ý.

Lần 2: Sau khi thanh toán, meInvoice sẽ cấp tài nguyên chính thức cho khách hàng sử dụng phần mềm, lúc này Thỏa thuận có thêm thông tin Số HĐ/Thuê bao. Khách hàng xác nhận lại thỏa thuận 1 lần nữa. Lần này được coi như đơn vị đã ký kết hợp đồng online với MISA.

1. Đăng nhập vào phần mềm MISA meInvoice Web. Xem hướng dẫn đăng nhập tại đây.

2. Đọc kỹ thỏa thuận sử dụng phần mềm, sau đó tích chọn Tôi đồng ý với Thỏa thuận sử dụng phần mềm.

3. Nhấn Đồng ý.

Trường hợp 2: Xác nhận khi có phiên bản mới của thỏa thuận sử dụng

1. Mỗi khi MISA cập nhật thông tin trên thỏa thuận sử dụng, Khách hàng cần thực hiện xác nhận lại thỏa thuận sử dụng ngay sau khi đăng nhập vào phần mềm.

2. Có thể nhấn Xem đầy đủ nội dung thỏa thuận để xem lại toàn bộ thỏa thuận (nếu cần).

3. Tích chọn Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng phần mềm.

4. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

  • Có thể tra cứu lại thông tin người xác nhận và thời gian xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Có thể xuất khẩu Thỏa thuận sử dụng phần mềm ra PDF để đính kèm hồ sơ nộp thông báo phát hành hóa đơn theo yêu cầu của 1 số Cơ quan thuế. Xem hướng dẫn tại đây.

Cách 2: Xác nhận trên các phần mềm MISA meInvoice Desktop

Trường hợp 1: Xác nhận sau khi mua mới phần mềm

Nếu đã thanh toán

Chỉ cần xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm 1 lần. Lần này được coi như đơn vị đã ký kết hợp đồng online với MISA.

Thỏa thuận có thông tin Số HĐ/thuê bao

1. Đăng nhập vào phần mềm MISA meInvoice Desktop. Xem hướng dẫn đăng nhập tại đây.

2. Đọc kỹ thỏa thuận sử dụng phần mềm, sau đó tích chọn Tôi đồng ý với Thỏa thuận sử dụng phần mềm.

3. Nhấn Xác nhận thỏa thuận dịch vụ.

Nếu chưa thanh toán

Cần xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm 2 lần:

Lần 1: Sau khi đặt hàng thành công và chưa thanh toán, meInvoice sẽ cấp tài nguyên tạm cho khách hàng sử dụng phần mềm, tại thời điểm này Thỏa thuận chưa có thông tin Số HĐ/thuê bao.

1. Đăng nhập vào phần mềm MISA meInvoice Desktop. Xem hướng dẫn đăng nhập tại đây.

2. Đọc kỹ thỏa thuận sử dụng phần mềm, sau đó tích chọn Tôi đồng ý với Thỏa thuận sử dụng phần mềm.

3. Nhấn Đồng ý.

Lần 2: Sau khi thanh toán, meInvoice sẽ cấp tài nguyên chính thức cho khách hàng sử dụng phần mềm, lúc này Thỏa thuận có thêm thông tin Số HĐ/Thuê bao. Khách hàng xác nhận lại thỏa thuận 1 lần nữa. Lần này được coi như đơn vị đã ký kết hợp đồng online với MISA.

1. Đăng nhập vào phần mềm MISA meInvoice Desktop. Xem hướng dẫn đăng nhập tại đây.

2. Đọc kỹ thỏa thuận sử dụng phần mềm, sau đó tích chọn Tôi đồng ý với Thỏa thuận sử dụng phần mềm.

3. Nhấn Đồng ý.

Trường hợp 2: Xác nhận khi có phiên bản mới của thỏa thuận sử dụng

1. Mỗi khi MISA cập nhật thông tin trên thỏa thuận sử dụng, Khách hàng cần thực hiện xác nhận lại thỏa thuận sử dụng ngay sau khi đăng nhập vào phần mềm.

2. Có thể nhấn Xem đầy đủ nội dung thỏa thuận để xem lại toàn bộ thỏa thuận (nếu cần).

3. Tích chọn Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng phần mềm.

4. Nhấn Xác nhận thỏa thuận dịch vụ.

Lưu ý:

   • Có thể tra cứu lại thông tin người xác nhận và thời gian xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ. Xem hướng dẫn tại đây.
   • Có thể xuất khẩu Thỏa thuận sử dụng phần mềm ra PDF để đính kèm hồ sơ nộp thông báo phát hành hóa đơn theo yêu cầu của 1 số Cơ quan thuế. Xem hướng dẫn tại đây.

Cách 3: Xác nhận trên các phần mềm tích hợp với phần mềm MISA meInvoice

Xác nhận trên phần mềm MISA SME.NET. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

Xác nhận trên AMIS.VN – Kế toán. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 04/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay