1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R8
  6. Xuất khẩu file Thông báo kết quả hủy hóa đơn dưới dạng xml để nộp cho cơ quan thuế

Xuất khẩu file Thông báo kết quả hủy hóa đơn dưới dạng xml để nộp cho cơ quan thuế

1. Mục đích

Cho phép kế toán xuất khẩu được file Thông báo kết quả hủy hóa đơn dưới dạng XML để nộp cho cơ quan Thuế.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R8: Trên giao diện Thông báo kết quả hủy hóa đơn bổ sung thêm chức năng Xuất khẩu, cho phép kế toán xuất khẩu dữ liệu ra định dạng XML.

Các bước thực hiện như sau:

  • Lập Thông báo kết quả hủy hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.
  • In Thông báo kết quả hủy hóa đơn, nhấn chức năng Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK.

  • Lưu tệp dữ liệu về máy để sử dụng.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay