1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. Admin
  4. PBI chờ phát hành của DESKTOP
  5. NSD muốn lấy được dữ liệu bán hàng từ các phần mềm Kế toán, bán hàng, quản lý khác sang phần mềm MeInvoice để có thể xuất được hóa đơn điện tử trên phần mềm MeInvoice

NSD muốn lấy được dữ liệu bán hàng từ các phần mềm Kế toán, bán hàng, quản lý khác sang phần mềm MeInvoice để có thể xuất được hóa đơn điện tử trên phần mềm MeInvoice

1. Mục đích


Cho phép kế toán lấy được dữ liệu bán hàng từ các phần mềm Kế toán, Bán hàng, quản lý khác như phần mềm Bệnh viện,… sang phần mềm meInvoice.vn để có thể xuất được hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice.vn.


2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R5: Trên phần mềm bổ sung thêm danh sách Yêu cầu xuất hóa đơn, cho phép kết nối và lấy dữ liệu bán hàng từ các phần mềm Kế toán, Bán hàng và các phần mềm quản lý khác sang meInvoice.vn để lập và phát hành hóa đơn điện tử.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay