1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. Admin
  4. PBI chờ phát hành của DESKTOP
  5. NSD mong muốn quản lý hóa đơn theo khu vực xuất hóa đơn để kế toán có thể biết được hóa đơn nào của khu vực mình quản lý

NSD mong muốn quản lý hóa đơn theo khu vực xuất hóa đơn để kế toán có thể biết được hóa đơn nào của khu vực mình quản lý

1. Mục đích


Cho phép đơn vị quản lý được hóa đơn theo khu vực xuất hóa đơn để kế toán có thể biết được hóa đơn nào thuộc khu vực mình quản lý.


2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R5: Đối với các đơn vị sử dụng bộ cài meInvoice.vn dành cho nhiều người sử dụng phần mềm, chương trình bổ sung thêm danh mục Khu vực xuất hóa đơn và khi lập hóa đơn, cho phép kế toán khai báo được thông tin này để có thể quản lý được các hóa đơn thuộc khu vực của mình.

Giả sử, đơn vị mong muốn quản lý hóa đơn theo khu vực, thực hiện như sau:

1. Khai báo danh mục Khu vực xuất hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.

2. Lập hóa đơn bán hàng và khai báo thông tin Khu vực xuất hóa đơn.

  • Vào Bán hàng\Hóa đơn bán hàng, nhấn Thêm.
  • Trên giao diện lập hóa đơn, khai báo thông tin Khu vực xuất HĐ tại tab Thông tin bổ sung.

  • Nhấn Cất.

3. Khi đó, trên danh sách Hóa đơn điện tử sẽ hiển thị thông tin Mã khu vực xuất hóa đơn đã khai báo.

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay