1. Trang chủ
  2. 5. Quản lý hóa đơn đầu vào
  3. 1. Bắt đầu sử dụng InvoiceBots

1. Bắt đầu sử dụng InvoiceBots

1. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Thiết lập giao diện làm việc với hóa đơn đầu vào

2. Chọn Phân tích hóa đơn đầu vào.

Bước 2: Thiết lập email nhận hóa đơn.

  • Khi hóa đơn được gửi đến email đã thiết lập, chương trình sẽ tự động đọc email và lấy hóa đơn vào phần mềm.

  • Kế toán cung cấp địa chỉ email cho người bán để người bán gửi trực tiếp hóa đơn vào email này.

Lưu ý: Khi thay đổi thông tin đơn vị trên meInvoice, thông tin đơn vị ở đây sẽ không được cập nhật theo, kế toán tự cập nhật lại như sau:

      • Vào mục Chi nhánh, phòng ban.
      • Chỉnh sửa lại thông tin đơn vị, nhấn Lưu.

Cập nhật 02/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay