1. Trang chủ
 2. 5. Quản lý hóa đơn đầu vào
 3. 2. Quản lý hóa đơn đầu vào

2. Quản lý hóa đơn đầu vào

1. Chuyển hóa đơn đầu vào vào phần mềm.

1. Kế toán cung cấp email đã thiết lập để nhận hóa đơn cho người bán, người bán gửi trực tiếp hóa đơn vào email trên.

Hoặc sau khi nhận email từ người bán, kế toán forward hóa đơn vào email đã thiết lập.

Lưu ý: Có thể tải hóa đơn đã lưu sẵn trên máy trước đó lên phần mềm.

2. Chương trình tự động đọc email và kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn.

 • Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn dựa trên thông tin từ hệ thống của cơ quan thuế:
  • Tình trạng hoạt động của người bán.
  • Người bán có thuộc đối tượng rủi ro về thuế hay không.
  • Hóa đơn đã được thông báo phát hành hay chưa…
 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn: thông tin người bán, người mua (mã số thuế, địa chỉ, tên người mua, tên người bán…)

3. Xem chi tiết kết quả kiểm tra.

 • Vào mục Hóa đơn đầu vào.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị thiết lập làm việc trên nhiều chi nhánh thì cần chọn đúng email nhận hóa đơn.

 • Nhấn vào số hóa đơn để xem chi tiết kết quả.

Lưu ý:

   • Trường hợp hóa đơn không hợp lệ, hợp pháp chương trình sẽ cảnh báo chi tiết thông tin chưa hợp lệ, hợp pháp.

   • Có thể tìm kiếm nhanh hóa đơn cần xem kết quả kiểm tra bằng cách nhập Số hóa đơn, Tên người bán, Mã số thuế người bán… hoặc thiết lập điều kiện tìm kiếm.

2. Hạch toán hóa đơn vào phần mềm kế toán

 • Nếu đơn vị sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET, chương trình tự đồng bộ hóa đơn từ InvoiceBots vào phần mềm. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Nếu đơn vị sử dụng phần mềm Amis kế toán, chương trình tự đồng bộ hóa đơn từ InvoiceBots vào phần mềm. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Nếu đơn vị đang sử dụng phần mềm kế toán khác thì Xuất khẩu danh sách hóa đơn trên phần mềm InvoiceBots sau đó nhập khẩu vào phần mềm kế toán đang sử dụng.
  • Tích chọn danh sách hóa đơn cần xuất khẩu.
  • Nhấn Thực hiện hàng loạt.
  • Chọn Xuất khẩu.

Cập nhật 15/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay