1. Trang chủ
  2. Tải file hóa đơn có sẵn vào phần mềm

Tải file hóa đơn có sẵn vào phần mềm

1. Vào mục Hóa đơn đầu vào, nhấn Upload hóa đơn.

2. Chọn file hóa đơn cần tải lên.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị thiết lập làm việc trên nhiều chi nhánh thì cần chọn đúng email cần upload hóa đơn.

 

Cập nhật 15/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay