1. Trang chủ
 2. Khai báo tuyền đường

Khai báo tuyền đường

1. Nội dung

Hướng dẫn khai báo danh mục tuyến đường.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý:

   • Nếu đơn vị xuất mẫu vé sử dụng cho 1 tuyến đường thì khai báo tuyến đường khi khởi tạo mẫu vé.
   • Nếu đơn vị xuất mẫu vé sử dụng cho nhiều tuyến đường thì sau khi khởi tạo mẫu vé xong, khai báo tuyến đường theo hướng dẫn dưới đây.

Cách 1: Nhập khẩu danh sách tuyến đường.

1. Vào Danh mục\Tuyến đường, nhấn Nhập khẩu.

2. Tải tệp dữ liệu mẫu do phần mềm cung cấp để sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của phần mềm.

3. Khai báo chi tiết thông tin hoặc sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của phần mềm.

4. Kéo và thả tệp excel cần nhập khẩu vào phần mềm hoặc nhấn Chọn tệp nguồn và chọn đến tệp excel cần nhập khẩu.

5. Ghép cột dữ liệu

 • Nếu sử dụng tệp excel theo mẫu do phần mềm cung cấp, thì chương trình đã tự động ghép các cột trên phần mềm tương ứng với các cột dữ liệu trên tệp excel.
 • Nếu sử dụng tệp excel theo mẫu của đơn vị, thì chương trình sẽ tự động ghép các cột có thể nhận dạng được và Kế toán sẽ phải tự chọn ghép các cột còn lại.

Lưu ý: Chương trình đã thiết lập sẵn các thông tin bắt buộc phải ghép cột (nếu không ghép thì sẽ không thực hiện được bước tiếp theo). Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể thiết lập thêm bằng cách tích chọn tại cột Thông tin bắt buộc.

6. Xem trước dữ liệu

 • Kiểm tra lại dữ liệu để đảm bảo việc ghép cột trên tệp excel với cột trên phần mềm đã chính xác.
 • Nhấn Kiểm tra dữ liệu để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi nhập khẩu.

7. Nhấn Nhập khẩu để hoàn tất việc nhập khẩu danh sách tuyến đường.

Cách 2: Thêm mới danh mục tuyến đường

1. Vào Danh mục\Tuyến đường, nhấn Thêm mới

2. Khai báo chi tiết thông tin tuyến đường.

Lưu ý: Nhấn Enter để thêm giờ khởi hành và thêm số xe.

3. Nhấn Lưu hoặc Lưu và thêm để khai báo thêm tuyến đường.

Lưu ý:

   • Có thể sửa lại thông tin tuyến đường khi có thay đổi.
   • Có thể xóa tuyến đường nếu chưa phát sinh vé nào liên quan đến tuyến đường đó.

   • Xem hướng dẫn quản lý tuyến đường tại đây.
Cập nhật 30/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay