1. Trang chủ
  2. Quản lý danh sách tuyến đường

Quản lý danh sách tuyến đường

1. Nội dung

Hướng dẫn quản lý tuyến đường đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách.

2. Các bước thực hiện

1. Xem danh sách tuyến đường

Trên danh sách hiển thị tuyến đường đã khai báo trên danh mục hoặc khai báo khi khởi tạo mẫu vé sử dụng cho 1 tuyến đường.

Lưu ý: Có thể tìm kiếm nhanh tuyến đường theo tên tuyến đường, bến đi, bến đến.

2. Đối với tuyến đường đã phát sinh vé nhưng không còn nhu cầu quản lý thì chuyển về trạng thái Ngừng sử dụng.

=> Tuyến đường có trạng thái Ngừng sử dụng sẽ không hiển thị trên danh sách tuyến đường khi xuất vé (cụ thể là xuất mẫu vé sử dụng cho nhiều tuyến đường)

Cập nhật 30/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay