1. Trang chủ
  2. (Web) Khi lập Báo cáo tình hình hóa đơn không lên số liệu thì làm thế nào?

(Web) Khi lập Báo cáo tình hình hóa đơn không lên số liệu thì làm thế nào?

1. Nội dung

Khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không lên số liệu

 

2. Nguyên nhân

  • Do chưa lập theo kỳ liên tục.
  • Hoặc báo cáo tài chính của kỳ đầu tiên nằm không nằm trong thời gian lập thông báo phát hành.

3. Cách khắc phục

  • Lập báo cáo tình hình sử dung hóa đơn theo kỳ (tháng hoặc quý) liên tục.
  • Báo cáo tài chính của kỳ đầu tiên phải nằm trong thời gian lập thông báo phát hành

Ví dụ: Anh/Chị lập hóa đơn và lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Quý 4/2020 nhưng Ngày bắt đầu sử dụng trên Thông báo phát hành hoá đơn cho Mẫu số, Ký hiệu đó là ngày 01/08/2020 (thuộc Quý 3/2020) => vậy để Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4/2020 lên số liệu thì cần lập lần lượt kỳ đầu tiên của Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là Quý 3/2020 trước, rồi mới lập tiếp Quý 4/2020.

Để xem ngày bắt đầu sử dụng của Thông báo phát hành hóa đơn đã lập, Anh/Chị làm theo hướng dẫn sau:

Xem hướng dẫn Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử trên MeInvoice Web của mục 2 tại đây.

Cập nhật 21/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay