1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. meInvoice Desktop
 4. Lập hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn
 5. (Desktop) Nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế

(Desktop) Nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế

1. Nội dung

Hướng dẫn đơn vị làm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế, sau khi đăng ký đơn vị mới được phép sử dụng Hóa đơn điện tử.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các trường hợp nghiệp vụ

Cách 1: Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Bao gồm 3 mẫu:

 • Mẫu Hóa đơn điện tử:
  • Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử, nhấn Xem/Sửa mẫu.
  • Nhấn Ký điện tử để ký số lên mẫu hóa đơn.
  • Sau đó nhấn In để in ra giấy.

Lưu ý: Đối với một số Chi cục Thuế có yêu cầu cung cấp thêm bản Hóa đơn thể hiện Hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy, kế toán thực hiện như sau:

 • Nhấn Xem CT giấy chuyển đổi và nhấn Ký điện tử để ký số lên mẫu hóa đơn.
 • Sau đó nhấn In để in ra giấy.

 • Lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử: In ra giấy, sau đó ký và đóng dấu.

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử:
  • Trên giao diện thông báo phát hành hóa đơn, nhấn In để in ra giấy.

  • Ký và đóng dấu của doanh nghiệp.

Bước 2. Sau khi hoàn thiện thì mang bộ hồ sơ nộp cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

Cách 2: Nộp online

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ, bao gồm 3 mẫu:

 • Mẫu Hóa đơn điện tử:
  • Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử, nhấn Xem/Sửa mẫu.
  • Nhấn Ký điện tử để ký số lên mẫu hóa đơn.
  • Sau đó nhấn Xuất khẩu\Microsoft Word File để xuất ra file word. Đặt tên file không dấu vd: Mau_hoa_don.

Lưu ý: Đối với một số Chi cục Thuế có yêu cầu cung cấp thêm bản Hóa đơn thể hiện Hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy, kế toán thực hiện như sau:

 • Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử, nhấn Xem CT giấy chuyển đổi.
 • Nhấn Ký điện tử để ký số lên mẫu hóa đơn.
 • Sau đó nhấn Xuất khẩu\Microsoft Word File để xuất ra file word. Đặt tên file không dấu vd: Mau_hoa_don_chuyen_doi

 • Lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:
  In ra, ký và đóng dấu. Sau đó scan màu ra file ảnh và insert ảnh vào file word mới. Đặt tên file không dấu vd:Quyet_dinh_ap_dung_hoa_don_dien_tu.

 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử:

  • Trên giao diện thông báo phát hành hóa đơn, nhấn In, sau đó nhấn Xuất khẩu XML để nộp BC qua mạng hoặc NK vào HTKK.

 • Hoặc kế toán có thể Kết xuất XML tờ khai Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC) trên ứng dụng HTKK.

Bước 2. Đăng nhập vào trang thuế điện tử eTax

Bước 3. Đăng ký tờ khai:

 • Tại tab Khai thuế, nhấn vào phần Đăng ký tờ khai.

 • Kéo xuống dưới cùng, chọn Đăng ký thêm tờ khai.

 • Chương trình hiển thị bảng danh sách tờ khai, kéo xuống dưới cùng tích chọn:
  • Thông báo phát hành hóa đơn (không bắt buộc)
  • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.
  • Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.

 • Nhấn Tiếp tục.

 • Nhấn Chấp nhận.

Bước 4. Nộp tờ khai:

 • Tại tab Khai Thuế, nhấn vào phần Nộp tờ khai XML, nhấn Chọn tệp tờ khai.

 • Chọn đúng file Thông báo phát hành hóa đơn điện tử định dạng xml, nhấn Open.

Lưu ý: Khi kích vào Chọn tệp tờ khai mà không thấy màn hình chọn hiện ra thì có 2  nguyên nhân:

  • Thứ nhất: mạng yếu => nên chỉ click 1 lần rồi đợi.
  • Thứ 2 là màn hình này hay hiển thị ở màn hình Desktop phía dưới những phần mềm đang mở trên màn hình => hãy ẩn tất cả các ứng dụng trên màn hình và thu nhỏ trang Web bạn sẽ thấy.
 • Hệ thống hiển thị giao diện Khai thuế, nhấn Ký điện tử

 • Nhập mã PIN của USB Token hiển thị, nhập mã PIN Chữ ký số, sau đó nhấn Login.

 • Hệ thống hiển thị thông báo Ký tệp tờ khai thành công!, nhấn OK.
 • Hệ thống hiển thị giao diện Khai thuế, nhấn Nộp tờ khai.

 • Giao diện nộp tờ khai thành công.

Bước 5. Đính kèm phụ lục:

(Phụ lục gồm: Quyết định áp dụng hóa đơn điện tửMẫu hóa đơn)

 • Tại tab Tra cứu, chọn mục Tờ khai.

 • Nhấn Tra cứu.

 • Hiển thị màn hình kết quả tra cứu, tại dòng Thông báo phát hành nhấn biểu tượng để đính kèm phụ lục.

 • Nhấn Chọn tệp tờ khai.

 • Chọn tệp Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử\ nhấn Open.

 • Nhấn Ký điện tử.

 • Nhập mã pin chữ ký số\ nhấn Chấp nhận.

 • Chờ đến khi có thông báo thành công\ nhấn Ok.

 • Nhấn Nộp tờ khai và thực hiện tương tự để đính kèm Mẫu hóa đơn.

Bước 6. Kiểm tra lại xem đã nộp đủ các tờ khai hay chưa.

 • Tại tab Tra cứu, chọn mục Tờ khai.

 • Nhấn Tra cứu.

 • Chương trình hiển thị Kết quả tra cứu.
  • Phải hiện đủ số lượng Thông báo cùng các tệp kèm theo.
  • Có thể kích vào từng file để kiểm tra lại.

 • Sau 2 ngày từ ngày nộp mà không thấy cơ quan Thuế phản hồi thì:
  • Kế toán vào trang: tracuuhoadon.gdt.gov.vn để kiểm tra xem hóa đơn đã được chấp nhận chưa.
  • Và liên hệ với cơ quan thuế để xác nhận lại một lần nữa, tránh tình trạng khi chưa được chấp nhận mà đã phát hành hóa đơn.
Cập nhật 27/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay