1. Trang chủ
 2. Tổng hợp giá trị biên lai trích sử dụng

Tổng hợp giá trị biên lai trích sử dụng

1.Nội dung

Báo cáo về giá trị biên lai trích sử dụng tại đơn vị và nộp Ngân Sách nhà nước theo ngày phục vụ công tác quản lý.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Thiết lập tỷ lệ trích sử dụng của loại phí, lệ phí muốn theo dõi.

Lưu ý: Chỉ có thể thiết lập Tỷ lệ trích sử dụng cho các loại phí, lệ phí cấp 2.

 • Tại dòng phí, lệ phí cấp 2 muốn thiết lập tỷ lệ trích sử dụng nhấn biểu tượng hình bút.
 • Khai báo tỷ lệ trích sử dụng của loại phí, lệ phí đó.
 • Tích chọn Sử dụng.
 • Nhấn Lưu.

Bước 2: Lập biên lai thu phí, lệ phí.

Bước 3: Lập bảng Tổng hợp giá trị biên lai trích sử dụng.

 • Vào mục Báo cáo\ chọn Tổng hợp giá trị biên lai trích sử dụng\ nhấn Thêm mới.
 • Thiết lập điều kiện lọc báo cáo.
  • Nhấn Lọc báo cáo.
  • Khai báo thời gian và loại phí, lệ phí cần lập báo cáo.
  • Nhấn Lọc.

 • Chương trình hiển thị bảng tổng hợp gồm giá trị biên lai trích sử dụng và nộp NSNN.

Lưu ý:

   • Có thể xem Bảng kê chi tiết số tiền trích sử dụng của từng loại phí, lệ phí bằng cách nhấn biểu tượng hình mắt.

   • Có thể xuất khẩu Bảng tổng hợp giá trị biên lai trích sử dụng và nộp NSNN bằng cách nhấn Xuất khẩu.

 

 

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay