1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R4
  6. Cho phép NSD lập nhiều PXK kiêm vận chuyển nội bộ, PXK hàng gửi bán đại lý bằng cách nhập khẩu tệp dữ liệu từ excel vào phần mềm

Cho phép NSD lập nhiều PXK kiêm vận chuyển nội bộ, PXK hàng gửi bán đại lý bằng cách nhập khẩu tệp dữ liệu từ excel vào phần mềm

1. Mục đích

Cho phép kế toán nhập khẩu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý từ tệp excel vào phần mềm để tiết kiệm thời gian nhập liệu.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R4: Trên danh sách Phiếu xuất kho bổ sung thêm chức năng Nhập khẩu, cho phép kế toán nhập khẩu phiếu xuất Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý từ tệp excel vào phần mềm.

Giả sử kế toán có nhu cầu nhập khẩu phiếu xuất kho vào phần mềm, thực hiện như sau:

  • Vào phân hệ Hóa đơn\Phiếu xuất kho, chọn chức năng Nhập khẩu.

  • Chọn mẫu hóa đơn cần nhập khẩu.

  • Thực hiện các bước tiếp theo để nhập khẩu phiếu xuất kho vào phần mềm. Xem hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu từ excel tại đây.
Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay