1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R4
  6. NSD mong muốn khi lập hóa đơn có thể thêm nhanh khách hàng, hàng hóa vào danh mục để tiết kiệm thời gian thao tác

NSD mong muốn khi lập hóa đơn có thể thêm nhanh khách hàng, hàng hóa vào danh mục để tiết kiệm thời gian thao tác

1. Mục đích

Cho phép kế toán khi lập hóa đơn có thể thêm nhanh khách hàng, hàng hóa vào danh mục để tiết kiệm thời gian thao tác.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R4: Trên giao diện lập hóa đơn, bổ sung thêm chức năng thêm nhanh khách hàng, hàng hóa.

Các bước thực hiện như sau:

  • Thêm nhanh Khách hàng.

Xem hướng dẫn khai báo danh mục Khánh hàng tại đây.

  • Thêm nhanh Hàng hóa, dịch vụ.

Xem hướng dẫn khai báo danh mục Hàng hóa, dịch vụ tại đây.

Cập nhật 04/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay