Word IndexIndex

Add Index Keywords

In MS Word 2007 or higher, do the following to generate the Index:
1. Place your cursor below this box.
2. Select the ‘References tab’
3. Click ‘Insert Index’.
4. Click the ‘AutoMark’ button.
5. Select the ‘Index.doc’ file (in the same folder as this manual).
6. Click ‘Open’.

Add Index

7. Select the ‘References tab’
8. Click ‘Insert Index’.
9Select a format such as ‘Formal’.
10. Click the ‘OK’ button.
11. Delete this instruction box.

Cập nhật 30/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay