Word Table of Contents

Create Table of Contents

In MS Word 2007 or higher, do the following to generate the table of contents:
1. Place your cursor above this box.

2. Select the ‘View tab’
3. Click ‘Print Layout’ document view
4. Select the ‘References tab’
5. Click the ‘Table of Contents’ icon.
6. Click ‘Automatic Table 1’

Insert Page Numbers

Do the following to display the page number at the bottom of each page:
1. Select the ‘Insert tab’
2. Click the ‘Page Number’ icon.
3. Select ‘Bottom of Page’ 
4. Select ‘Plain Number 2’.

5. Delete this instruction box. 

Cập nhật 30/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay