1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Hoá đơn bị sai sót thì xử lý như thế nào?

Hoá đơn bị sai sót thì xử lý như thế nào?

Nội dung

Khi hóa đơn có sai sót, Kế toán phải căn cứ vào nội dung , trường hợp sai sót cụ thể để đưa ra phương án điều chỉnh đúng quy định. Theo điều 9 , TT32/2011/TT-BTC

Trường hợp 1: hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.

=> Cách xử lý:

Bước 1: Lập biên bản thuận có chữ ký điện tử của cả 2 bên ghi rõ sai sót.

Lưu ý: Trường hợp bên mua không phải là doanh nghiệp nên không có chữ ký số thì 2 bên có thể sử dụng biên bản thỏa thuận là biên bản giấy và ký trực tiếp trên biên bản giấy.

Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 3: Sau khi phát hành hóa đơn điều chỉnh thì cả 2 bên thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng cả 2 bên đều chưa kê khai thuế

=> Cách xử lý:

Bước 1: Lập biên bản thuận có chữ ký điện tử của cả 2 bên về việc hủy hóa đơn sai sót.

Lưu ý: Trường hợp bên mua không phải là doanh nghiệp nên không có chữ ký số thì 2 bên có thể sử dụng biên bản thỏa thuận là biên bản giấy và ký trực tiếp trên biên bản giấy.

Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế theo đúng quy định để gửi cho bên mua.

Lưu ý: Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ  phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trường hợp 3: Hoá đơn điện tử đã lập và chưa gửi cho người mua, Khi có sai sót thì được phép xóa hóa đơn lập sai và xuất hóa đơn mới, không cần lập Hoá đơn thay thế ( Theo công văn 3411/ TCT-CS ngày 29/8/2019 )

Trường hợp 4: Đối với trường hợp sai tên công ty, địa chỉ nhưng đúng mã số thuế người mua thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh, không cần lập Hoá đơn điều chỉnh hoặc thay thế.

Cập nhật 28/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay