1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Các bước bắt đầu sử dụng
  5. (Web) Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn

(Web) Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn

1. Nội dung

Hướng dẫn lập mẫu hóa đơn điện tử, và quyết định áp dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm để có thể in ra và nộp bộ hồ sơ thông báo phát hành cho Cơ quan thuế, sau đó có thể sử dụng mẫu này để phát hành hóa đơn điện tử.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

3.1. Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế gồm mẫu sau:

  • Mẫu hóa đơn điện tử (Lưu ý: Một số Chi cục Thuế có yêu cầu cung cấp thêm bản thể hiện Hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy)
  • Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử
  • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

3.2. Các bước thực hiện như sau:

Lưu ý: Đối với trường hợp đơn vị lần đầu sử dụng meInvoice nhưng đã nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế thì Kế toán cần kiểm tra và khởi tạo mẫu hóa đơn trên meIvoice trùng khớp với mẫu hóa đơn đã nộp. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn

Bước 2: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.

Bước 3: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Bước 4: Nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế

Cập nhật 06/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay