Quản lý tài nguyên sử dụng hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép kiểm tra thời hạn còn được sử dụng, số lượng hóa đơn còn được sử dụng và lịch sử các lần cấp phát tài nguyên của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Truy cập và đăng nhập vào website: https://meinvoice.vn

2. Vào mục Hệ thống\Thông tin tài nguyên.

3. Kiểm tra các thông tin liên quan đến tài nguyên của đơn vị như: Thông tin hóa đơn trong năm, Thông tin hóa đơn lũy kế, Lịch sử cấp tài nguyênDanh sách đơn hàng.

 

3.1. Thông tin hóa đơn trong năm:

  • Hóa đơn chưa sử dụng đầu năm = Tổng số hóa đơn đã mua – Số hóa đơn đã phát hành (tính từ ngày cấp tài nguyên lần đầu tiên đến cuối năm trước)
  • Hóa đơn mua trong năm = Tổng số hóa đơn đã mua (tính từ ngày đầu năm đến ngày hiện tại)
  • Hóa đơn đã sử dụng trong năm = Tổng số hóa đơn đã phát hành có ngày hóa đơn thuộc khoảng từ ngày đầu năm đến ngày hiện tại.
  • Hóa đơn còn được sử dụng = Số hóa đơn chưa sử dụng đầu năm + Số hóa đơn mua trong năm – Số hóa đơn đã sử dụng trong năm.

3.2. Thông tin hóa đơn lũy kế

    • Tổng hóa đơn đã mua = Tổng số hóa đơn đã mua kể từ ngày cấp tài nguyên lần đầu tiên.
    • Tổng hóa đơn đã sử dụng = Tổng số hóa đơn đã phát hành có ngày hóa đơn >= ngày cấp tài nguyên lần đầu tiên.
    • Tổng hóa đơn còn được sử dụng = Tổng hóa đơn đã mua – Tổng hóa đơn đã sử dụng.

Lưu ý: Có thể thực hiện Xác nhận thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay