(Web) Xem báo cáo hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Cho phép xem và in các báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động quản lý Hóa đơn điện tử tại đơn vị, kế toán có thể xem các báo cáo sau:

2. Các bước thực hiện

Cho phép xem và in các báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động quản lý Hóa đơn điện tử tại đơn vị, kế toán có thể xem các báo cáo sau:

STT Tên báo cáo Ý nghĩa
 1 Bảng kê hóa đơn đã sử dụng Báo cáo thống kê hóa đơn điện tử đã phát hành tại đơn vị bán hàng giúp kế toán biết được hàng năm đã phát hành những hóa đơn nào và có thể xem lại được hóa đơn điện tử đã phát hành của các năm trước (hóa đơn lưu trữ 10năm)
 2 Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành Báo cáo chi tiết về số lượng hóa đơn điện tử đã sử dụng, xóa bỏ trong kỳ của doanh nghiệp
 3 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Báo cáo chi tiết về số lượng hóa đơn mua/phát sinh; đã sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ của doanh nghiệp. (Ngoài các hóa đơn điện tử chương trình tự động lấy lên báo cáo, Kế toán có thể nhập thêm thông tin về tình hình sử dụng hóa đơn giấy của Doanh nghiệp)

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

1. Vào mục Báo cáo, chọn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, nhấn Thêm mới.

2. Chọn kỳ báo cáo. Nhấn Đồng ý.

3. Chương trình tự động lấy dữ liệu lên báo cáo.

4. Có thể khai báo thêm thông tin về tình hình sử dụng hóa đơn giấy hoặc các hóa đơn điện tử không theo dõi trên phần mềm meInvoice (nếu có) bằng cách nhập trực tiếp thông tin lên báo cáo.

5. Nhấn Lưu.
6. Có thể xuất khẩu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ra định dạng .xml để nộp cho cơ quan thuế.

Lưu ý:

    • Để Xem báo cáo, nhấn biểu tượng
    • Để Sửa thông tin trên báo cáo, nhấn biểu tượng
    • Để Xóa báo cáo, nhấn biểu tượng 
    • Để Xuất khẩu báo cáo, nhấn biểu tượng , chọn định dạng cần xuất khẩu.

Báo cáo khác

1. Vào mục Báo cáo, chọn báo cáo cần xem.

2. Thiết lập khoảng thời gian thống kê báo cáo.

   • Nhập từ khóa tìm kiếm theo Số hóa đơn, tên khách hàng, mã số thuế,…

   • Hoặc tìm kiếm theo khoảng thời gian.
    • Nhấn Lọc báo cáo
    • Khai báo khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn.
    • Khai báo thông tin Người lập hóa đơn(lọc báo cáo bảng kê hóa đơn đã sử dụng theo Người lập hóa đơn để phục vụ mục
     đích kiểm tra đối chiếu với phần mềm khác có tích hợp tính năng phát hành hóa
     đơn điện tử của meInvoice)
   • Không hiển thị hóa đơn xóa bỏ
    • Nếu tích chọn, trên báo cáo không lấy lên các hóa đơn có trạng thái “Hóa đơn xóa bỏ
    • Nếu không tích chọn, trên báo cáo lấy lên cả các hóa đơn có trạng thái ” Hóa đơn xóa bỏ
   • Nhấn Lọc.

3. Chương trình hiển thị báo cáo theo tham số đã thiết lập.

Lưu ý:

    • Có thể thiết lập ẩn hiện một số trường thông tin hiển thị trên báo cáo bằng cách nhấn biểu tượng VD: Thiết lập hiển thị thêm cột mã tra cứu hóa đơn trên báo cáo.

    • Có thể xuất khẩu báo cáo bằng cách nhấn Xuất khẩu và lựa chọn định dạng cần xuất khẩu.
    • Có thể xuất khẩu dữ liệu hóa đơn đã sử dụng chi tiết theo từng hàng hóa. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

    • Để tìm kiếm nhanh hóa đơn trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng có thể thiết lập điều kiện tìm kiếm theo khoảng thời gian, hoặc gõ từ khóa tìm kiếm theo Số hóa đơn, Tên khách hàng, Mã số thuế, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Lưu ý: Có thể chuyển hóa đơn thành chứng từ giấy trên báo cáo chi tiết bảng kê hóa đơn đã sử dụng.

 

Cập nhật 01/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay