(Web) Tra cứu, tìm kiếm hóa đơn

1. Nội dung

Cho phép tra cứu, tìm kiếm các hóa đơn điện tử trên phần mềm để phục vụ cho công tác quản lý.

2. Các bước thực hiện

Kế toán có thể dễ dàng biết được trạng thái của hóa đơn điện tử: đã phát hành chưa, đã gửi cho KH chưa, KH đã nhận được HĐ chưa, là hóa đơngốc, hóa đơn thay thế hay hóa đơn xóa bỏ để dễ dàng quản lý tình hình phát hành hóa đơn điện tử.

1. Vào mục Hóa đơn.

2. Có thể xem danh sách hóa đơn theo tiêu chí chương trình thiết lập sẵn như: Hóa đơn chưa phát hành, đang phát hành, phát hành lỗi, đã phát hành…

3. Hoặc có thể chọn tiêu chí tìm kiếm hóa đơn điện tử:

  • Tìm kiếm theo Ngày hóa đơn.
  • Tìm kiếm theo Trạng thái hóa đơn.
  • Tìm kiếm theo Tình trạng thanh toán hóa đơn.

4. Nhập từ khóa tìm kiếm hóa đơn theo: Số hóa đơn, Tên khách hàng hoặc Mã số thuế, sau đó nhấn biểu tượng
để tìm kiếm.

5. Các chức năng trên danh sách hóa đơn bán hàng:

  • : Cho phép Sửa các hóa đơn chưa phát hành (hoặc phát hành lỗi).
  • : Cho phép phát hành hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.
  • : Cho phép gửi hóa đơn đã phát hành cho người mua. Xem hướng dẫn tại đây.
  • : Cho phép xem mẫu hóa đơn.
  • : Cho phép xóa các hóa đơn chưa phát hành (hoặc phát hành lỗi).
  • : Cho phép trở về trang trước/đi đến trang sau.
  • : Đi đến trang đầu tiên/Đi đến trang cuối cùng.
Cập nhật 01/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay