(Desktop) Khai báo hình thức thanh toán

1. Nội dung

Cho phép kế toán thiết lập danh sách các hình thức thanh toán để phục vụ cho việc xuất hóa đơn. Phần mềm đã thiết lập sẵn danh sách các hình thức thanh toán thông thường phát sinh. Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi hoặc xóa bỏ các hình thức thanh toán đã có sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Danh mục, chọn Hình thức thanh toán.

2. Chọn hình thức thanh toán muốn sửa đổi thông tin, nhấn Sửa (hoặc nhấn Thêm để bổ sung hình thức thanh toán mới).

3. Khai báo thông tin chi tiết về hình thức thanh toán:

Lưu ý: Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý:

    • Nhấn Thêm hoặc Nhân bản nếu muốn thêm hình thức thanh toán mới.
    • Với các hình thức thanh toán không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng trên thanh công cụ để xóa hình thức thanh toán khỏi danh sách, hoặc sử dụng chức năng , sau đó tích chọn Ngừng theo dõi

Cập nhật 27/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay