(Desktop) Khai báo danh mục khách hàng

1. Nội dung

Hướng dẫn khai báo danh sách khách hàng, phục vụ cho việc lập và gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Nhập khẩu danh sách khách hàng từ tệp excel

1. Vào phân hệ Danh mục, chọn Khách hàng.

2. Nhấn Nhập khẩu.

Chi tiết các bước thực hiện, xem hướng dẫn tại đây.

2.2. Khai báo khách hàng

1. Vào phân hệ Danh mục, chọn Khách hàng.
2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo thông tin khách hàng:

 • Lựa chọn khách hàng cần khai báo là Tổ chức hoặc Cá nhân.
 • Khai báo các thông tin chi tiết về khách hàng => Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).

 Lưu ý: Thông tin người mua hàng trên hóa đơn sẽ được lấy theo thông tin người mua hàng khai báo tại danh mục khách hàng.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý:

 • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin khách hàng đã khai báo.
 • Với các khách hàng không còn giao dịch nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi => Khi lập hóa đơn điện tử, các khách hàng đã ngừng theo dõi sẽ không hiển thị tại mục Khách hàng nữa.

3. Lưu ý

  • Có thể khai báo nhanh Khách hàng ngay khi lập hóa đơn.

  • Có thể khai báo nhanh khách hàng bằng cách sử dụng chức năng Nhân bản để sao chép thông tin của khách hàng khác đã khai báo.
  • Có thể xuất khẩu danh sách khách hàng ra file excel bằng cách sử dụng chức năng Xuất khẩu. Xem hướng dẫn tại đây.

  • Trường hợp đơn vị đang sử dụng song song 2 phần mềm meInvoice Web và meInvoice Destop, có thể đồng bộ danh mục khách hàng giữa 2 phiên bản này để tránh mất thờigian khai báo cùng một khách hàng ở 2 nơi. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 27/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay