((Desktop) ) Khai báo danh mục loại tiền

1. Nội dung

Phần mềm đã thiết lập sẵn danh sách các loại tiền thường được các doanh nghiệp giao dịch. Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi hoặc xóa bỏ các loại tiền đã có sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp để phục vụ cho việc xuất hóa đơn bằng ngoại tệ.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Danh mục, chọn Loại tiền.

2. Chọn loại tiền muốn sửa đổi thông tin, nhấn Sửa (hoặc nhấn Thêm để bổ sung loại tiền mới).

3. khai báo thông tin chi tiết về loại tiền:

  • Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).
  • Nhập Tỷ giá quy đổi: Khi xuất hóa đơn bằng ngoại tệ chương trình sẽ ngầm định theo tỷ giá này, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu.
  • Thiết lập Cách đọc số tiền bằng chữ để hiển thị trên các hóa đơn in ra:
    • Tỷ lệ chuyển đổi: Là tỷ lệ chuyển đổi giữa loại tiền và số tiền sau thập phân (Ví dụ: 1 đô la mỹ = 100 xen)
    • Sau khi thiết lập xong cách đọc số tiền bằng chữ: nhập số tiền rồi nhấn Đọc để xem trước cách hiển thị số tiền trên hóa đơn in ra.

Lưu ý: Để lấy lại cách đọc loại tiền ngầm định của chương trình nhấn Lấy ngầm định.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý:

  • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin loại tiền đã khai báo.
  • Với các loại tiền không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi => Khi lập hóa đơn điện tử bằng ngoại tệ, các Loại tiền đã ngừng theo dõi sẽ không hiển thị tại mục Loại tiền nữa.

  • Có thể xuất khẩu danh sách Loại tiền ra file excel bằng cách sử dụng chức năng Xuất khẩu. Xem hướng dẫn tại đây.

 

Cập nhật 27/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay