1. Trang chủ
 2. 4. Câu hỏi thường gặp khác
 3. Đơn vị sử dụng SME phiên bản 2021 trở về trước phát hành hóa đơn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15

Đơn vị sử dụng SME phiên bản 2021 trở về trước phát hành hóa đơn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15

1. Nội dung

Hướng dẫn đơn vị sử dụng phần mềm kế toán MISA SME phiên bản 2021 trở về trước tích hợp với meInvoice Desktop phát hành hóa đơn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.

Nội dung chính sách giảm thuế: Theo Khoản 1.1, Điều 3, Nghị quyết 43/2022/QH15:

 • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

 • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ.

Thời gian áp dụng: Theo Điều 3, nghị định 15/2022/NĐ-CP: Chính sách giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15 được áp dụng từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Doanh nghiệp sử dụng phần mềm MISA SME phiên bản 2021 trở về trước và MISA SME 2022 phiên bản R10 trở về trước không thể phát hành hóa đơn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15 trực tiếp trên phần mềm SME mà phải lập chứng từ trên SME sau đó phát hành hóa đơn trên meInvoice.

Lưu ý:

   • Tính năng đã đáp ứng trên phiên bản SME 2017, SME 2019.
   • Phiên bản SME 2020, SME 2021, SME 2022 dự kiến đáp ứng ngày 10/02/2022.
1. Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Phát hành hóa đơn GTGT

Bước 1: Cài đặt meInvoice Desktop phiên bản đáp ứng nghị định 123/2020/NĐ-CP

 • Tải bộ cài tại đây.
 • Xem các bước hướng dẫn cài đặt và kết nối dữ liệu tại đây.

Bước 2: Tạo mẫu hóa đơn từ mẫu hóa đơn trên SME – lựa chọn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.

 • Đồng bộ mẫu hóa đơn khởi tạo từ SME về meInvoice.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn nhiều thuế suất trên SME thì cần khởi tạo lại mẫu hóa đơn mới trên meInvoice và lựa chọn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15. Thực hiện theo 2 bước:

Bước 1:  Khởi tạo mẫu hóa đơn mới, tích chọn Áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị đang sử dụng mẫu hóa đơn đặc thù trên SME thì khởi tạo mẫu hóa đơn từ file mrt trên SME, thực hiện như sau:

   • Lấy file mrt trên SME.
    • Nhấn chuột phải tại icon phần mềm SME trên máy tính, chọn Open file location.

    • Click vào tên phần mềm trên đường dẫn.

    • Chọn thư mục Bin.

    • Chọn EInvoice Template.

    • Copy mẫu hóa đơn dạng mrt về máy.

   • Khởi tạo mẫu hóa đơn mới từ file mrt.
    • Tại giao diện khởi tạo mẫu, tích chọn Sử dụng mẫu đặc thù.
    • Nhấn Chọn mẫu và chọn file mrt vừa copy về máy.
    • Tích chọn Áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.

    • Thực hiện các bước tiếp theo như bình thường.

Bước 2: Thông báo Phát hành mẫu hóa đơn vừa khởi tạo.

Bước 3: Lập chứng từ bán hàng trên SME.

Lưu ý: Đối với những hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15: % Thuế GTGT vẫn chọn 10%, Tiền thuế GTGT: Kế toán tự tính lại và nhập tay tiền thuế theo mức thuế suất 8%.

Bước 4: Lấy dữ liệu hóa đơn từ phần mềm SME 2021 sang meInvoice để phát hành hóa đơn.

Bước 5: Phát hành hóa đơn.

Lưu ý: Trên giao diện hóa đơn, sửa % thuế suất thuế GTGT thành 8% đối với những hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.

Sau khi hóa đơn được phát hành trên meInvoice, trạng thái chứng từ đã lập hóa đơn sẽ được tự động cập nhật sang phần mềm SME 2021 trong vòng 10s.

2. Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp - Phát hành hóa đơn bán hàng

Bước 1: Cài đặt meInvoice Desktop phiên bản đáp ứng nghị định 123/2020/NĐ-CP

 • Tải bộ cài tại đây.
 • Xem các bước hướng dẫn cài đặt và kết nối dữ liệu tại đây.

Bước 2: Tạo mẫu hóa đơn từ mẫu hóa đơn trên SME – lựa chọn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.

 • Đồng bộ mẫu hóa đơn khởi tạo từ SME về meInvoice

Bước 3: Lập chứng từ bán hàng trên SME.

Trên giao diện lập chứng từ, bổ sung thêm 1 dòng hàng hóa dịch vụ và hạch toán tiền thuế được giảm.

Bước 4: Lấy dữ liệu hóa đơn từ phần mềm SME 2021 sang meInvoice để phát hành hóa đơn.

Bước 5: Phát hành hóa đơn

Trên giao diện lập hóa đơn:

 • Xóa dòng hạch toán tiền thuế được giảm thuế được giảm.
 • Tích chọn Áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.

Sau khi hóa đơn được phát hành trên meInvoice, trạng thái chứng từ đã lập hóa đơn sẽ được tự động cập nhật sang phần mềm SME trong vòng 10s.

Cập nhật 10/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay