1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Câu hỏi thường gặp (Web)
  5. (Web) Khi đăng nhập phần mềm cảnh báo Email chưa đăng ký tài khoản MISA. Vui lòng sử dụng số điện thoại*** để đăng nhập thì làm thế nào?

(Web) Khi đăng nhập phần mềm cảnh báo Email chưa đăng ký tài khoản MISA. Vui lòng sử dụng số điện thoại*** để đăng nhập thì làm thế nào?

1. Mô tả

Khi đăng nhập, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

2. Khắc phục

Dùng số điện thoại chương trình cảnh báo để đăng nhập

  • Trường hợp không nhớ chính xác số điện thoại thì kiểm tra lại email thông báo tài khoản đăng nhập meInvoice do MISA cung cấp trong trường hợp:
    • Sau khi mua mới phần mềm.

    • Sau khi đc phân quyền.

Hoặc có thể nhờ người dùng có vai trò Quản trị vào danh sách người dùng để kiểm tra lại thông tin tài khoản đc phân quyền: Người dùng có vai trò Quản trị vào mục Hệ thống\ chọn Quản lý người dùng để kiểm tra thông tin người dùng.

 

Cập nhật 10/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay