Kiểm tra nhật ký truy cập

1. Nội dung

Giúp xem lại được lịch sử truy cập và các thao tác liên quan đến dữ liệu (Ví dụ: thêm, sửa, xóa dữ liệu).

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Trường hợp 1: Kiểm tra toàn bộ nhật ký truy cập

2.1. Kiểm tra nhật ký truy cập

1. Vào menu Hệ thống\Nhật ký truy cập.

2. Danh sách nhật ký truy cập sẽ bao gồm các thông tin:

 • Tên người dùng: Hiển thị thông tin tên tài khoản đăng nhập phát sinh các thao tác làm thay đổi dữ liệu.
 • Thời gian: Hiển thị thời gian phát sinh thao
  tác làm thay đổi dữ liệu. => Được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về
  thời gian (những nhật ký truy cập gần nhất được sắp lên đầu tiên).
 • Đối tượng thao tác: Hiển thị thông tin danh mục, chứng từ, chức năng… có chứa thông tin bị thay đổi.
 • Hành động: Hiển thị các thao tác làm thay đổi dữ liệu.
 • Tham chiếu: Hiển thị căn cứ để truy tìm lại thông tin bị thay đổi trên danh mục, chứng từ, chức năng…
 • Mô tả chi tiết: Liệt kê chi tiết các nội dung bị thay đổi.
 • Tên máy tính: Hiển thị tên máy tính sử dụng phần mềm để thay đổi dữ liệu.
 • Địa chỉ IP: Hiển thị địa chỉ IP của máy tính được sử dụng để thay đổi dữ liệu.

2.2. Lưu và mở nhật ký truy cập

Việc lưu nhật ký truy cập được thực hiện thông qua hai bước sau:
Bước 1: Chọn các bản ghi nhật ký truy cập cần lưu

1. Nhấn Nạp và chọn khoảng thời gian phát sinh các bản ghi nhật ký truy cập cần lưu.
2. Nhấn Đồng ý.

Bước 2: Lưu nhật ký truy cập => có thể lưu theo một trong hai định dạng sau:

 • Nhấn Cất tệp nhật ký nếu muốn lưu nhật ký truy cập dưới định dạng .xml.
 • Nhấn Xuất khẩu nếu muốn lưu nhật ký truy cập dưới định dạng .xls.

Bước 3: Mở tệp nhật ký truy cập đã lưu
Với các tệp nhật ký được lưu dưới định dạng .xml, chương trình sẽ cho phép mở lại thông qua chức năng Mở tệp nhật ký.

2.3. Xoá nhật ký truy cập

1. Nhấn Xoá trên danh sách nhật ký truy cập.
2. Nhập thời gian các bản ghi lịch sử sẽ bị xoá và nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Tích chọn Sao lưu nếu muốn lưu lại các bản ghi nhật ký truy cập trước khi xoá. => Khi đó chương trình sẽ lưu lại các bản ghi bị xoá dưới định dạng tệp .xml và có thể xem lại bằng cách sử dụng chức năng Mở tệp nhật ký.

 

Trường hợp 2: Kiểm tra nhật ký truy cập trên từng hóa đơn

Giúp xem lại được lịch sử truy cập trên hóa đơn.
1. Vào Tiện ích\Xem nhật ký truy cập trên giao diện chi tiết của các hóa đơn.

2. Danh sách nhật ký truy cập sẽ bao gồm các thông tin:

 • Tên người dùng: Hiển thị thông tin tên tài khoản đăng nhập phát sinh các thao tác làm thay đổi dữ liệu.
 • Thời gian: Hiển thị thời gian phát
  sinh thao tác làm thay đổi dữ liệu. => Được sắp xếp theo thứ tự giảm
  dần về thời gian (những nhật ký truy cập gần nhất được sắp lên đầu
  tiên).
 • Đối tượng thao tác: Hiển thị thông tin danh mục, chứng từ, chức năng… có chứa thông tin bị thay đổi.
 • Hành động: Hiển thị các thao tác làm thay đổi dữ liệu.
 • Mô tả chi tiết: Liệt kê chi tiết các nội dung bị thay đổi.
 • Tên máy tính: Hiển thị tên máy tính sử dụng phần mềm để thay đổi dữ liệu.
 • Địa chỉ IP: Hiển thị địa chỉ IP của máy tính được sử dụng để thay đổi dữ liệu.

 

 

Cập nhật 19/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay