Tra cứu, tìm kiếm biên lai

1. Nội dung

Cho phép tra cứu, tìm kiếm các biên lai điện tử trên phần mềm để phục vụ cho công tác quản lý.

2. Các bước thực hiện

Kế toán có thể dễ dàng biết được trạng thái của biên lai điện tử: đã phát hành chưa, đã gửi cho KH chưa, KH đã nhận được biên lai chưa, là biên lai gốc, biên lai thay thế hay biên lai xóa bỏ để dễ dàng quản lý tình hình phát hành biên lai điện tử.

1. Vào mục Hóa đơn\ chọn Biên lai thu phí, lệ phí.

2. Có thể xem danh sách hóa đơn theo tiêu chí chương trình thiết lập sẵn như: Hóa đơn chưa phát hành, đang phát hành, phát hành lỗi, đã phát hành…

3. Hoặc có thể chọn tiêu chí tìm kiếm hóa đơn điện tử:

  • Tìm kiếm theo Ngày biên lai.
  • Tìm kiếm theo Trạng thái biên lai.

4. Nhập từ khóa tìm kiếm hóa đơn theo: Số hóa đơn, Tên khách hàng hoặc Mã số thuế, sau đó nhấn biểu tượng  để tìm kiếm.

Có thể thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách:

5. Các chức năng trên danh sách hóa đơn bán hàng:

  • : Cho phép Sửa các biên lai chưa phát hành (hoặc phát hành lỗi).
  • : Cho phép phát hành biên lai. Xem hướng dẫn tại đây.
  • : Cho phép gửi biên lai đã phát hành cho người mua. Xem hướng dẫn tại đây.
  • : Cho phép xem mẫu biên lai.
  • : Cho phép xóa các biên lai chưa phát hành (hoặc phát hành lỗi).
  • : Cho phép trở về trang trước/đi đến trang sau.
  • : Đi đến trang đầu tiên/Đi đến trang cuối cùng.
Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay